"ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯเตรียมไร้เงา 27 เมษายนนี้

"ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯเตรียมไร้เงา 27 เมษายนนี้

ปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯเตรียมไร้เงา 27 เมษายนนี้ แต่ไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด เช็กเลยแต่ละจังหวัดเจออาทิตย์ตั้งฉากวันไหนบ้าง?

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า จะเกิดปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เมษายน นี้ เวลาประมาณ 12.16 น.

 

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ระบุว่า ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกของปี 2565 จะตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2565 นี้ เวลาประมาณ 12.16 น. หากยืนกลางแดดในวันและเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ดูเสมือนไร้เงา ทั้งนี้อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย

 

ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากใต้สุดของประเทศไทย ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 

จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรตั้งฉากกับพื้นที่ขึ้นมาทางเหนือเรื่อย ๆ จนตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 

 

สำหรับ กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากเหนือศีรษะพอดีในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 12.16 น. เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก เงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ไม่มีเงาทอดออกมา ทำให้ดูเสมือนไร้เงา นอกจากนี้ในวันดังกล่าวพื้นโลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่

 

อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ ก็ส่งผลต่ออุณหภูมิได้

 

ประเทศที่ตั้งอยู่ในแนวละติจูดประมาณ 23.5 องศาเหนือ ลงไปจนถึงแนวละติจูดประมาณ 23.5 องศาใต้ จะเป็นบริเวณที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ สามารถสังเกตดวงอาทิตย์ตั้งฉากได้ ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ จึงสามารถสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่ โดยดวงอาทิตย์จะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน

 

สำหรับ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 12.22 น.

 

ข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย มีดังนี้

 

\"ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก\" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯเตรียมไร้เงา 27 เมษายนนี้

\"ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก\" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯเตรียมไร้เงา 27 เมษายนนี้

\"ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก\" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯเตรียมไร้เงา 27 เมษายนนี้

\"ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก\" ครั้งแรกของปี 2565 ชาวกรุงเทพฯเตรียมไร้เงา 27 เมษายนนี้