เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้

NARIT เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดของไทย ครั้งแรก เริ่มจากใต้สุดเที่ยงวันนี้ (4 เม.ย.) ชาวเบตงไร้เงา ส่วนกรุงเทพมหานคร เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ระบุว่า เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดของไทย ไร้เงาและอาจไม่ใช่วันร้อนที่สุด

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้

วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับ 77 จังหวัดของประเทศไทย ครั้งแรก เริ่มจากใต้สุด 4 เมษายนนี้ที่ อ. เบตง จ. ยะลา และสิ้นสุดที่เหนือสุด 22 พฤษภาคม ที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในวันและเวลาดังกล่าวหากยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้
ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากทางใต้ที่ อ. เบตง จ. ยะลา ตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 12:19 น. จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ต่างๆ ของไทยไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อยๆ จะสิ้นสุดที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12:17 น.
 

อย่างไรก็ตาม การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ก็อาจส่งผลต่ออุณหภูมิได้

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน
 

สำหรับกรุงเทพมหานคร ตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 12:16 น. หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในประเทศไทย ปี 2565

เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้ เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้ เปิดโผดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2565 กรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา 27 เม.ย.นี้

 

ที่มา : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)