ปภ.น่าน พร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก น้ำล้นตลิ่ง พื้นอำเภอเมือง

ปภ.น่าน ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำ ล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลดู่ใต้ อบต.ไชยสถาน อบต.ผาสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหา,อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ในช่วงฤดูฝนปีนี้กรมอุตุพยากรณ์คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติมากกว่าร้อยละ 20

สำหรับในเขตเทศบาลเมืองน่าน ที่ทุกฯปีจะรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่าน หากมีน้ำขึ้นเอ่อล้น ทางเทศบาลเมืองน่าน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณถนนสายเลียบบ่อบำบัด ที่รอยต่อบริเวณบ้านเจดีย์ –ท่าลี่ ภูมิมทร์ ระหว่างเทศบาลเมืองน่าน กับเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำ มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 8 เท่า ขนาด 1 เมตร 20 เซนติเมตร รวม 3 เครื่อง ในระบบประตูไฟฟ้าอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โดยมีกำลังสูง จะสูบน้ำได้ต่อเนื่องถึง 180 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อเครื่อง และสูบน้ำพร้อมกัน ได้ถึง 540 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อนาทีดังกล่าว จะสามารถทำการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำน่าน ได้ทันท่วงที