สนว. แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เนื่องในวันพืชมงคล

สนว. แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เนื่องในวันพืชมงคล

สำนักพระราชวัง (สนว.) ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล และวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

วันนี้ (9 พ.ค.65) เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนัลคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด  สนว. แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เนื่องในวันพืชมงคล