เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้

สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์ข่าวผู้ที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 15 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (5 พ.ค.65) เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวผู้ที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็น พุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ปฏิบัติดังนี้


 1. สามารถส่งโคมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และเทียน ส่งในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. 


2. โคมตราต้องมีหลอดไฟติดไปให้พร้อม โดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน 25 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ 2 เมตร พร้อมด้วยปลั๊กตัวผู้ชนิดกลมขนาดธรรมดาติดไปด้วย


3. ขอให้มีบัตรพระนามหรือนามบัตร 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียน อีกฉบับหนึ่ง ส่งพนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวัง โทร. 02 2215315 ต่อ 2063 และ 2064

 

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้

 

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้

 

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้

 

 

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้

 

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา 15 พ.ค. นี้