สนว.แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว วันสงกรานต์

สนว.แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว วันสงกรานต์

สำนักพระราชวัง(สนว.) แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2565  สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้

วันที่ 13 - 14 เมษายน 2565 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯ ได้ตามปกติ และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันที่ 15 เมษายน 2565 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง และกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

สนว.แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว วันสงกรานต์