เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

ผู้ปกครองรีบเช็ค "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนพฤษภาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้(10 พ.ค.65) ทั้งผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงยังจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ติดตามความคืบหน้าโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท

โดย  กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร(รายเดิม) ,ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ (ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เบิกจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2565
  • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประกาศ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ผ่านเว็บลิงค์ csgcheck.dcy.go.th โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  • กดค้นหาข้อมูล

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

 

- ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” >> คลิกที่นี่

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ ​​​​​​​

ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนในโครงการฯ แล้ว ให้หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

อีกทั้ง ต้องหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือคลิกที่นี่