สิ้น "พระพรหมวชิรเจดีย์" เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก มรณภาพอย่างสงบ

สิ้น "พระพรหมวชิรเจดีย์" เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก มรณภาพอย่างสงบ

สิ้น "พระพรหมวชิรเจดีย์" เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.02 น. ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช สิริอายุ 85 ปี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก ได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.02 น. ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช สิริอายุ 85 ปี

 

 

โดยมีประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ฉบับที่ 2 ระบุอาการอาพาธของ พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ที่อยู่หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สัญญาณชีพยังไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ และเครื่องช่วยหายใจ มีภาวะไตทำงานน้อย ไม่มีปัสสาวะออก ต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด มีภาวะเลือดเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น ยังคงให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำต่อเนื่อง ภาวะชีดและเกร็ดเลือดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด จำเป็นต้องได้รับเลือดและเกร็ดเลือดทดแทน

 

กระทั่งเช้าวันนี้(7 พ.ค.65) เวลา 05.00 น. อาการเริ่มทรุดลง สัญญาณชีพไม่คงที่ ระดับออกชิเจนในเลือดลดต่ำลง ทีมคณะแพทย์ผู้รักษาได้ทำการเพิ่มยากระตุ้นหัวใจระดับสูงหลายชนิด ระดับความรู้สึกตัวลดลง อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ และไม่ตอบสนองต่อการรักษา พระพรหมวชิรเจดีย์ มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.02 น.

 

สิ้น "พระพรหมวชิรเจดีย์" เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก มรณภาพอย่างสงบ

 

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ประกาศ ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า พระพรหมวชิรเจดีย์ อาการหนักเข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 

นามเดิมชื่อว่า นายบำรุง มากก้อน เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ที่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอ เมืองพิษณุโลก บรรพชาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ณ วัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อุปสมบท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2500 ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เป็นอุปัชฌาย์

 

ประวัติโดยย่อ พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

 

การศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค เกียรติคุณ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

พ.ศ. 2534 เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พ.ศ. 2545 เป็น รองเจ้าคณะภาค ๕ พ.ศ. 2564 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ สมณศักดิ์ พ.ศ. 2515 เป็น เปรียญธรรม 7 ประโยค 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี

 

5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พ ระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี  5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต พุทธชินราชวรธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธิวงศมุนี ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธํารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้รับพระราชทานราชทินนาม เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

สิ้น "พระพรหมวชิรเจดีย์" เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก มรณภาพอย่างสงบ

 

สิ้น "พระพรหมวชิรเจดีย์" เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก มรณภาพอย่างสงบ

 

 

โดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี จ.พิษณุโลก