เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม มรณภาพ เปิดกุฏิเงินสด 10 ล้าน เจ้าคณะลั่นเป็นของวัด-เว้นมีพินัยกรรม

ฮอตโซเชียลอัปเดต เปิดกุฏิ เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม "หลวงพ่อเย็น" หลังมรณภาพถึงกับตะลึงพบเงินสด 10 ล้านบาท เรี่ยราดกลางห้อง รักษาการณ์เจ้าอาวาสตั้งคณะกรรมการตรวจนับมีทั้งธนบัตรและเหรียญ เจ้าคณะลั่นเป็นของวัด-เว้นมีพินัยกรรม

ฮอตโซเชียลกรณี  เงิน10ล้านบาท “หลวงพ่อเย็น” ล่าสุด เจ้าคณะอำเภอชี้ชัด เงินตกเป็นของวัด

จากกรณี พระครูสีตจิตธรรมคุณ หรือ หลวงพ่อเย็น สีตจิตโต อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้มรณภาพ โดยเมื่อญาติโยมเข้าตรวจค้นกุฎิ พบเงินสดกว่า 10 ล้านบาทนั้น (22 มี.ค. 65) เกี่ยวกับเรื่องมรดกเงิน 10 ล้านบาทนั้น พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญญาปทีโป) เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบบุรี กล่าวว่า สำหรับกรณีพระภิกษุ ก็มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สิน หลังจากที่มรณภาพก็มีกฎหมายไว้ว่า พระภิกษุนั้น ในระหว่างดำรงสมณเพศ ถ้ามีทรัพย์ที่เกิดขึ้น ทรัพย์นั้นถ้าท่านไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจก หรือทำพินัยกรรมไว้

หากท่านมรณภาพลง ทรัพย์สินทั้งหลาย จะตกเป็นของวัดตามภูมิลำเนาของท่าน ก็คือวัดที่ท่านอยู่ ที่ท่านได้บวช ตามกฎหมายระบุไว้ในมาตรา 1623 ไว้ชัดเจน เว้นแต่ท่านทำพินัยกรรม หรือจำหน่ายจ่ายแจกไปก่อนที่ท่านจะมรณภาพ หลังจากท่านมรณภาพ ก็จะตกเป็นของวัดทันที

 

หลวงพ่อเย็น หรือ พระครูสีตะจิตธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้มรณภาพละสังขาร เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 สิริอายุ 81 ปี ทางพระครูโสภณธรรมวินิจ รักษาการเจ้าอาวาส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นจำนวน 4 คน เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงพ่อเย็น ในกุฏีที่ท่านจำพรรษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2565 พบทรัพย์สินเป็นเงินสดที่ได้จากกิจนิมนต์ 10.661.150 บาท หรือ 10 ล้านบาท (สิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ) วางทิ้งไว้ในกูฏีซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้แกะออกจากซอง 

เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม มรณภาพ เปิดกุฏิเงินสด 10 ล้าน เจ้าคณะลั่นเป็นของวัด-เว้นมีพินัยกรรม

เงินส่วนนี้เป็นเงินปัจจัยที่หลวงพ่อได้จากกิจนิมนต์ แต่ด้วยความ ท่านเป็นพระสมถะอยู่อย่างสงบไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโดยจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัดเป็นผู้ดูแล จึงทำให้ท่านไม่ได้สนใจกับปัจจัยที่ญาติโยมถวาย เมื่อได้มาก็นำมาวางทิ้งไว้ในกุฏีชั้นบน ซึ่งตัวท่านเองจำพรรษาชั้นล่าง จนกระทั่งเมื่อท่านมรณภาพลง รักษาการเจ้าวาสเกรงว่าจะมีทรัพย์สินบางส่วนถูกเคลื่อนย้ายสูญหายจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ

เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม มรณภาพ เปิดกุฏิเงินสด 10 ล้าน เจ้าคณะลั่นเป็นของวัด-เว้นมีพินัยกรรม

ประกอบด้วย นายณัฐคม โตภัทรกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นประธาน และกรรมการอีก 3 คน เพื่อรวบรวมเงินที่พบฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี

ขณะที่ พระครูโสภณธรรมวินิจ รักษาการเจ้าอาวาสเปิดเผยว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าหลวงพ่อเย็นท่านมีเงินทองจำนวนมาก ขนาดนั้น แต่เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเคลื่อนย้ายจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและนำไปฝากธนาคาร แต่คงจะยังไม่นำไปใช้ใดๆ

เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม มรณภาพ เปิดกุฏิเงินสด 10 ล้าน เจ้าคณะลั่นเป็นของวัด-เว้นมีพินัยกรรม

ทางด้าน นายณัฐคม โตภัทรกุล ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า หลังการมรณะภาพทางท่านรักษาการฯได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพบว่าที่ชั้นบนมีซองที่ญาติโยมถวายปัจจัยเกลิ่อนกราดบางซองก็ซุกอยู่ตามที่ต่างๆจำนวนมาก เมื่อนำมาแกะดูก็พบว่ามีเงินจำนวนมากถึงสิบล้านบาท เฉพาะชั้นบน ส่วนชั้นล่างที่พึ่งจะเริ่มนับก็มีมากพอสมควรแต่จะมากน้อยเท่าไหร่ต้องรอให้นับครบจึงจะสามารถยืนยันได้