เปิดสวนชม "ลิ้นจี่" ต้นแรกของ จ.พะเยา พร้อมชิมสายพันธ์ฮงฮวย เกรดพรีเมี่ยม

เปิดสวนชม "ลิ้นจี่" ต้นแรกของจังหวัดพะเยา พร้อมชิมลิ้นจี่พันธ์ฮงฮวย เกรดพรีเมี่ยม ไหล่ยก อกตั้ง เตรียมออกสู่ตลาดพร้อมส่งถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  ที่สวนภูษิต ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผวจ.พะเยา เป็นประธานในการเปิดแถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร "ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจังหวัดพะเยา โดยมีนางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทั้งในจ.พะเยาและเชียงราย มาร่วมงานแถลงข่าว

เปิดสวนชม "ลิ้นจี่" ต้นแรกของ จ.พะเยา พร้อมชิมสายพันธ์ฮงฮวย เกรดพรีเมี่ยม
นางศุภมิตร กล่าวว่า "ลิ้นจี่" เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพะเยาที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนมาร่วม 53 ปี ต้น "ลิ้นจี่" ต้นแรกนำมาปลูกในปี 2512 โดย อ.ทองคำ สารถ้อย โดยจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตหนึ่งใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ในปี 2565 ได้ผลผลิต ประมาณ 4,000 กว่าตัน คิดเป็นร้อยละ 80ปลูกในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ร้อย 90 เป็นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ซึ่งมีความหอมอร่อย หวานอมเปรี้ยว เนื้อแห้ง มีลักษณะเฉพาะด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการทำสวนลิ้นจี่ของเกษตรกร ทำให้

เปิดสวนชม "ลิ้นจี่" ต้นแรกของ จ.พะเยา พร้อมชิมสายพันธ์ฮงฮวย เกรดพรีเมี่ยม

โดดเด่น ทั้งรสชาติ และมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น กล่าวคือ "ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน" กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ประกาศให้ "ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา" ขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 25 กุมภาพันธ์ 2558

นางศุภมิตร กล่าวต่อไปว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้ง Online และ Offine สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร รวมทั้งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

เปิดสวนชม "ลิ้นจี่" ต้นแรกของ จ.พะเยา พร้อมชิมสายพันธ์ฮงฮวย เกรดพรีเมี่ยม
 

สำหรับกิจกรรมในงาน มีการเล่นดนตรีในสวน, ชมสวนและชิมลิ้นจี่ GI และลิ้นจี่คุณภาพ ,ชมลิ้นจี่ต้นแรกของจังหวัดพะเยา อายุ 53 ปี , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยา และชิมบุฟเฟต์ลิ้นจี่สดๆจากสวนในราคายุติธรรม