พาณิชย์จังหวัดพะเยาช่วยเกษตรกรระบายลิ้นจี่ช่วงโควิด-19

พาณิชย์จังหวัดพะเยาช่วยเกษตรกรระบายลิ้นจี่ช่วงโควิด-19

“พาณิชย์จังหวัดพะเยา” ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรกรผลิต พาณิชย์ตลาด” เดินหน้าช่วยผู้ผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ทำตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เปิดจองสินค้าแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พ.ค.นี้ เผยจุดเด่นเป็นสินค้า GI และหนึ่งปีมีให้บริโภคเพียงเดือนเดียว

นางสาวเยาวเรศ แซ่โคว้ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้เดินหน้าช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ่นจี่แม่ใจ ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยได้เข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ให้สามารถกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงปลายเดือนเม.ย.-พ.ค.2564 และจะออกมาที่สุดในช่วงเดือนพ.ค.2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19   
161984988540
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ อ.แม่ใจ โดยได้ลงพื้นที่และหารือกับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดว่ามีจำนวนเท่าไร ผลผลิตเกรดใด ก่อนที่จะช่วยวางแผนในการทำตลาด และได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการประสานเพิ่มช่องทางขายผ่านทางออนไลน์ และเปิดให้ผู้ที่สนใจบริโภคลิ้นจี่แม่ใจ สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พ.ค.2564 
“จุดเด่นของลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่ยังเป็นสินค้าเกษตรที่ผลผลิตหนึ่งปีมีเพียงเดือนเดียว หมดแล้ว หมดเลย ขอให้ผู้บริโภคที่สนใจลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจ สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://qrgo.page.link/8yUo7 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 0-5443-1636 หรือคุณนุจรินทร์ โทรศัพท์ 06-2151-6415”น.ส.เยาวเรศกล่าว
161984996065
สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อ เกรด AA (ห่อ) ขนาด 36-40 ผล/กิโลกรัม (กก.) กล่องโฟม/5 กก. ราคา 475 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 265 บาท เกรด AA ขนาด 36-40 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท เกรด A (ห่อ) ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท และเกรด A ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 375 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 205 บาท
ส่วนเกษตรกรที่นำผลผลิตลิ้นจี่มาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.ศรีถ้อย ศรีทน ติ๊บเมืองมา  0931303262 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7 , 8 ต.ศรีถ้อย เมธี โยธาวุธ 0913022833 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.เจริญราษฎร์ สุชาติ มุนิกานนท์ 0894817755 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.แม่สุก ยวน วัลบุญ 0907529420 , วิสาหกิจสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคี่ยน สังเวียน ชัยทิพย์ 0979411159 และวิสาหกิจอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ยอดชัย มะโนใจ 0849498146