"แก๊สขึ้นราคา" ร้านก๋วยเตี๋ยว-อาหารตามสั่ง ปัดฝุ่นเตาฝืน หวังลดต้นทุน

แก๊สหุงต้มขึ้นราคาอีกรอบ บรรดาร้านก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง ได้รับผลกระทบปรับขึ้นราคาตามราคาแก๊ส พร้อมปัดฝุ่นเตาฝืน หวังลดต้นทุน

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปรับขึ้นราคาแก๊สหุงขึ้นอีกรอบในเดือนนี้ หลังปรับราคามาแล้วรอบหนึ่งเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โยราคาแก๊สที่มาส่งให้ลูกค้ามีราคาพุ่งสูงไปถึงถังละ 380 ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้บริโภค และบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่งต่างๆ อย่างหนัก ซึ่งเป็นการซ้ำเติม โดยเฉพาะ พ่อค้า แม่ค้า ดังกล่าว ที่ต้นทุนวัตถุดิบทุกชนิดเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว และยังปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ต้องมาเจอกับแก๊สหุงต้มขึ้นราคาอีก ทำให้ร้านค้าต้องขอปรับราคาขึ้นตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้าน อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตัวอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ทุกร้านพร้อมใจกันปรับราคาก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้น ถ้าเป็นธรรมดาปรับจากราคาชามละ 30 บาท เป็นราคาชามละ 35 บาท ถ้าเป็นชามพิเศษปรับขึ้นเป็นราคาชามละ 45 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ต้นทุนสูงขึ้น

ในขณะที่บางร้านแม้แก๊สจะปรับราคาขึ้น แต่ยังขายราคาเดิม อย่างที่ร้านมณีโภชนา บ้านดอนหวาย เลขที่ 15 หมูที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ของนางมณี สมัครเขตการ อายุ 56 ปี ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยว เกือบ 20 ปี บอกว่า แก๊สที่ปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่รอบที่แล้วทำให้สู้ราคาแก๊สไม่ไหว รวมทั้งวัตถุดิบ เครื่องปรุง ก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องขายราคาก๋วยเตี๋ยวเท่าเดิมในราคาชามละ 20 บาท พิเศษ 30 – 40 บาท ต้องปรับตัวเพื่อลดต้นทุน โดยนำเตาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเตาฟืน มาปัดฝุ่นใช้แทนเตาแก๊ส โดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนไม้แห้ง ไม้ไผ่แห้ง ตามหัวไร่ปลายนา มาตัดเป็นฟืนก่อไฟตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยว ทำให้จากเดิมใช้แก๊ส 3 – 4 วันถัง เพราะต้องเปิดแก๊สตลอดทั้งวันจนกว่าจะเก็บร้าน และตั้งแต่ปรับราคาแก๊สในรอบที่แล้ว เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา มาใช้เตาฟืนทำให้ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เตาแก๊สเป็นจำนวนมาก หากต้องซื้อฟืน 1 คันรถอีแต๊กเพียง 300 บาทใช้ไปได้นานกว่า 20 วัน ทำให้สามารถขายก๋วยเตี๋ยวในราคาเดิมชามละ 20 บาท