ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมาย

ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมาย

ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (27 เม.ย. 2565) เวลา 17.59  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมาย

ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมาย

ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมาย

ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมาย ในหลวง - ราชินี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมาย