ทปอ.ล่าสุด แจ้งปรับคะแนน PAT3 วิชาสามัญภาษาไทย เช็กที่นี่

ทปอ.ล่าสุด แจ้งปรับคะแนน PAT3 วิชาสามัญภาษาไทย เช็กที่นี่

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งการปรับคะแนนรายวิชา PAT3 และ วิชาสามัญภาษาไทย หลังคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ได้พิจารณาแต่งตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อทบทวนการเฉลยข้อสอบ

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งการปรับคะแนนรายวิชา PAT3 และ วิชาสามัญภาษาไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนเรื่องการเฉลยคำตอบจำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ทปอ. อนุโลมให้นักเรียนที่ไม่ได้ฝนชุดคำตอบข้อสอบ "TCAS65"

- ทปอ.ประกาศผลแกต/แพต dek65 โชว์คะแนนพร้อมขอให้สอบติดคณะที่ต้องการ

 

ล่าสุด ทปอ.แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก Mytcas.com ระบุว่า TCAS65: การปรับคะแนนรายวิชา PAT3 และ วิชาสามัญภาษาไทย ตามที่คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ได้พิจารณาแต่งตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อทบทวนการเฉลยข้อสอบร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ เรียบร้อยแล้ว พบว่า

 

1. รายวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีคำถามที่ไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 5 ข้อ (ให้คะแนนฟรี) มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือกจำนวน 3 ข้อ และ เปลี่ยนคำตอบของคำถามอัตนัยจำนวน 2 ข้อ

 

2. รายวิชาสามัญภาษาไทย มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือกจำนวน 1 ข้อ

 

สำหรับรายวิชาสามัญภาษาอังกฤษและรายวิชาสามัญสังคมศึกษามีความถูกต้องทั้งหมด

 

ทปอ.ล่าสุด แจ้งปรับคะแนน PAT3 วิชาสามัญภาษาไทย เช็กที่นี่

 

 

TCAS65 : ค่าคะแนนสถิติพื้นฐานของการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565 และ การแจกแจงความถี่ของช่วงคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565 (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

 

ทปอ.ล่าสุด แจ้งปรับคะแนน PAT3 วิชาสามัญภาษาไทย เช็กที่นี่

 

ทปอ.ล่าสุด แจ้งปรับคะแนน PAT3 วิชาสามัญภาษาไทย เช็กที่นี่

 

ทปอ.ล่าสุด แจ้งปรับคะแนน PAT3 วิชาสามัญภาษาไทย เช็กที่นี่