ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อะเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อะเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์

กรุงเฮก

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความ ยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงเจริญรุดหน้าต่อไป อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือที่หลากหลายยิ่งขึ้น อันจะนำมา ซึ่งประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว