"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตพื้นที่อุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

วันที่ 27 เมษายน 2565 "อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตพื้นที่อุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมางดงาม

 

รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานฯให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวไม่มากนัก จึงเป็นโอกาสที่จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมที่ "อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" จนไปถึงช่วงฤดูฝนที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชมป่าฝนและความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ

 

สำหรับ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อ 2 จังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

 

ภูหินร่องกล้าเป็นแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนานเป็นวีรกรรมของนักรบไทย ความขัดแย้งของลัทธิและแนวความคิดที่นำไปสู่ความสูญเสียเลือด ชีวิตและน้ำตา ภาพประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ตลอดจนสภาพสิ่งก่อสร้างในอดีตจะถูกบันทึกเก็บรักษาไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา รวมไปถึงพืชพันธุ์นานาชนิด และดอกไม้ที่สวยงาม บรรยากาศที่ร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ หรือ 307 ตารางกิโลเมตร

 

โดยหลังจากปิดฟื้นฟูเป็นเวลา 2 เดือน คาดว่าธรรมชาติจะกลับมาสวยงาม โดยทางอุทยานภูหินร่องกล้าได้ประกาศแจ้งว่า แล้วพบกันใหม่ 1 กรกฎาคม 2565 กับธรรมชาติที่สวยงาม

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

"อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" ประกาศปิด 2 เดือน ฟื้นฟูธรรมชาติ

 

ภาพจาก FB : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - Phu Hin Rong Kla National Park