"กรุงไทย" ปล่อยสินเชื่อกรุงไทย 5 plus สูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กเลย!

"กรุงไทย" ปล่อยสินเชื่อกรุงไทย 5 plus สูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กเลย!

"กรุงไทย" ปล่อยสินเชื่อกรุงไทย 5 plus อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กเลย! คุณสมบัติผู้กู้ - เอกสารที่ใช้สมัครมีอะไรบ้าง

วันที่ 23 เมษายน 2565 จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "กรุงไทย" ปล่อยสินเชื่อกรุงไทย 5 plus อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ ล่าสุดทาง "ธนาคารกรุงไทย" ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง

 

 

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus "ธนาคารกรุงไทย" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้สำหรับพนักงานประจำของบริษัท หรือหน่วยงานเอกชน ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี) โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุใน (คลิก) 

 

โดย สินเชื่อกรุงไทย 5 plus อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ มีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้กู้

  1. พนักงานประจำของบริษัท หรือหน่วยงานเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. อายุไม่เกิน 60 ปี

 

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้

5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินเดือนกับธนาคารอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาได้

6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีหนี้สินเชื่อบุคคล หรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกันหากต้องการกู้เพื่อปิดชำระหนี้

 

ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Krungthai Contact , Call Center โทร 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา


 

"กรุงไทย" ปล่อยสินเชื่อกรุงไทย 5 plus สูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กเลย!