"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ เด็ก 12-17 ปี เมื่อไหร่? เช็กเลย มีคำตอบ

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ เด็ก 12-17 ปี เมื่อไหร่? เช็กเลย มีคำตอบ

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) กลุ่มเด็ก 12-17 ปี เมื่อไหร่? เช็กเลย มีคำตอบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องนี้

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมออนไลน์เรื่องเตรียม "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) กลุ่มเด็ก 12-17 ปี เดือน พ.ค.2565 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- WHO แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ยาแพ็กซ์โลวิดของไฟเซอร์

- ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี รวมมาให้ล่าสุดทั้งลงทะเบียน - Walk in

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรีทุกเข็ม ทุกคน

- เช็กมาตรการ 6-6-7 คืออะไร รับเปิดเทอมเน้นเรียน On-Site ให้มากที่สุด

 

กรมควบคุมโรค เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านระบบการศึกษา เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยจะเริ่มฉีดช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล ซึ่งจากมติการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 2/2565 แนะนำให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ให้เข้ารับ "วัคซีนไฟเซอร์" เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และต้องมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 นาน 4-6 เดือนขึ้นไป เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แม้ว่าเด็กที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย แต่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต

 

สำหรับการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นการฉีดเข็มกระตุ้นผ่านระบบการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

 

เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นภูมิคุ้มกันดี มีผลข้างเคียงน้อยลง และเป็นวัคซีนที่พร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมน้ำเกลือก่อนฉีด สามารถเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานขึ้นเป็น 10 สัปดาห์ หลังเปิดใช้แล้วต้องฉีดให้หมดภายใน 2-6 ชั่วโมง ซึ่งสูตรการฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี จะฉีดคนละ 15 ไมโครกรัมต่อโดส

 

โดยจะเริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มนักเรียนนอกระบบการศึกษา เช่น Home School การจัดการเรียนการสอนที่บ้าน กลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

1.โรคอ้วน

2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

3.หัวใจและหลอดเลือด

4.ไตวายเรื้อรัง

5.มะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำ

6.เบาหวาน

7.โรคพันธุกรรม

 

รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า ให้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้ารับวัคซีนกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี มีเงื่อนไขเฉพาะหรือมีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำผ่านระบบการศึกษา ให้กลุ่มดังกล่าวเข้ารับวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล โดยให้หน่วยบริการฉีดสามารถพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์ ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต ความสมัครใจของผู้ปกครองและผู้รับวัคซีน

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ หรือโทร 02-590-3000

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ เด็ก 12-17 ปี เมื่อไหร่? เช็กเลย มีคำตอบ

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม