เช็กมาตรการ 6-6-7 คืออะไร รับเปิดเทอมเน้นเรียน On-Site ให้มากที่สุด

เช็กมาตรการ 6-6-7 คืออะไร รับเปิดเทอมเน้นเรียน On-Site ให้มากที่สุด

เช็กมาตรการ 6-6-7 คืออะไร โดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ให้มากที่สุด

เช็กมาตรการ 6-6-7 คืออะไร โดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ให้มากที่สุด หลังก่อนหน้านี้จากสถานการณ์โควิด-19 หลายพื้นที่ต้องทำการ "เรียนออนไลน์" แทน

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "กสพท 65" ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สถิติคะแนน เช็กที่นี่

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่า ศธ. มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ให้มากที่สุด โดยไม่นำเรื่องการฉีดวัคซีนมาเป็นเงื่อนไขในการมาเรียนของนักเรียน

 

ขณะเดียวกันได้เร่งรณรงค์ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้มากที่สุด และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความมั่นใจว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

มาตรการ 6-6-7 คืออะไร?

 

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ มาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลาง กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง

 

และ แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ได้แก่ การประเมิน TSC+ รายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง, การทำ Small Bubble สำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย, การจัดอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ, การอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ, การทำ School Isolation โดยมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม, การทำ Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน และการจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

 

เช็กมาตรการ 6-6-7 คืออะไร รับเปิดเทอมเน้นเรียน On-Site ให้มากที่สุด

 

ข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ , ศูนย์ข้อมูล COVID-19