"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" งวดสุดท้ายเดือน เม.ย.2565 เช็กเลย ถอนเป็นเงินสดได้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" งวดสุดท้ายเดือน เม.ย.2565 เช็กเลย ถอนเป็นเงินสดได้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดสุดท้ายเดือน เม.ย.2565 เช็กเลย ถอนเป็นเงินสดได้ ซึ่ง กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินเข้าให้กับผู้ที่ถือบัตรฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้

โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่ง กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินเข้าให้กับผู้ที่ถือบัตรซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของเดือนเมษายน 2565 ในวันที่ 22 เม.ย.2565 นี้นั้น 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 1 เมษายน วันนี้เงินเข้า เช็กที่นี่

- ตรวจสอบสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง?

- "10 มาตรการลดค่าครองชีพ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินเพิ่มเท่าไหร่ เช็คเลย

 

ก่อนหน้านี้ได้มีการโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน มาแล้ว 2 งวด คือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 ในเดือนเมษายน 2565 ได้รับสิทธิ ประกอบด้วย

 

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 
  • โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

 

สำหรับ การจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ดังนี้

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 

  • วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 วงเงินค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า ดังนี้

ค่าไฟฟ้า

เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

ซึ่งในวันที่ 22 เม.ย.2565 นี้ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 


สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 200 บาท (เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ก.พ.-เม.ย.) สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และสามารถถอนและกดเป็นเงินสดได้ สะสมในเดือนถัดไปได้

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" งวดสุดท้ายเดือน เม.ย.2565 เช็กเลย ถอนเป็นเงินสดได้