"กสพท 65" ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สถิติคะแนน เช็กที่นี่

"กสพท 65" ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สถิติคะแนน เช็กที่นี่

"กสพท 65" ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 เรื่อง การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะสำหรับบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 เรื่อง การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะสำหรับบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "คะแนน GAT/PAT 65" วิธีเช็กคะแนนง่ายๆผ่าน mytcas ดำเนินการได้ 3 ขั้นตอน

- ทปอ.ประกาศผลแกต/แพต dek65 โชว์คะแนนพร้อมขอให้สอบติดคณะที่ต้องการ

 

ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ดำเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะสำหรับบุคคล เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

 

ขณะนี้ ได้ทำการประมวลผลคะแนนสอบเรียบร้อยแล้ว กสพท ขอประกาศผลการสอบ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

1.ผู้สมัครสอบเข้าดูผลคะแนนสอบที่ https://www9.si.mahidol.ac.th (คลิกที่นี่)

2.ผู้สมัครสอบใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการสมัครสอบฯ เพื่อตรวจสอบผลคะแนน

3.คะแนนที่ปรากฎของผู้เข้าสอบวิชาเฉพาะ จะนำไปรวมกับคะแนนสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย ทปอ.โดยปรับให้อยู่ในสัดส่วน วิชาเฉพาะร้อยละ 30 และวิชาสามัญร้อยละ 70

 

"กสพท 65" ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สถิติคะแนน เช็กที่นี่

4.กรณีที่การสมัครสอบไม่สมบูรณ์หรือผู้เข้าสอบฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ไม่พิจารณาคะแนนสอบ

5.หากผู้สมัครสอบมีปัญหาในการเข้าดูผลคะแนนสอบ กรุณาสอบถามได้ทาง e-mail [email protected]

6.หากผู้สมัครสอบมีข้อสงสัย ให้กรอกแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://www9.si.mahidol.ac.th (คลิกที่นี่) โดย กสพท จะแจ้งยืนยันผลการตรวจสอบทาง เว็บไซต์ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เท่านั้น

7.กสพท จะรับคำร้อง นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลจนถึง วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.

 

 

สถิติคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท 65

"กสพท 65" ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สถิติคะแนน เช็กที่นี่