เปิดรายได้ 5 อุทยาน ทำเงินสูงสุด อันดับ 1 หมู่เกาะสุดฮิต กวาดไปกว่า 500 ล้านบาท

เปิดรายได้ 5 อุทยาน ทำเงินสูงสุด อันดับ 1 หมู่เกาะสุดฮิต กวาดไปกว่า 500 ล้านบาท

เปิดรายได้ 5 อุทยานแห่งชาติ ทำเงินสูงสุดในไทย โดยเป็นการนับยอดจัดเก็บเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึง 20 มิ.ย. 2567 ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน พบว่าอันดับ 1 เป็นอุทยานฯ หมู่เกาะสุดฮิต ขวัญใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่กวาดรายได้ไปกว่า 500 ล้านบาท

รายได้ 5 อุทยานแห่งชาติ ทำเงินสูงสุดในไทย โดยเป็นการนับยอดจัดเก็บเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึง 20 มิ.ย.2567 ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน พบว่าอันดับ 1 เป็นอุทยานฯ หมู่เกาะสุดฮิต ขวัญใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่กวาดไปกว่า 500 ล้านบาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยข้อมูลยอดการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.2567 ปรากฏว่ามียอดการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,785,493,410 บาท ซึ่งเป็นยอดสถิติการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ที่สามารถจัดเก็บเงินจนแซงหน้ายอดการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ทั้งปีของปี พ.ศ 2566 ไปแล้ว โดยในปี พ.ศ 2566 จัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติทั้งปีได้จำนวน 1,467,641,971 บาท

เปิดรายได้ 5 อุทยาน ทำเงินสูงสุด อันดับ 1 หมู่เกาะสุดฮิต กวาดไปกว่า 500 ล้านบาท

โดยอุทยานแห่งชาติที่สามารถจัดเก็บเงินได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 500,866,577 บาท

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 243,655,470 บาท

3. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 127,820,710 บาท

4. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 114,226,610 บาท

5. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 100,545,505 บาท

โดยการจัดเก็บเงินของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สามารถจัดเก็บเงินรายได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย สามารถจัดเก็บเงินได้จำนวนทั้งสิ้น 500,279,247 บาท ซึ่งเป็นสถิติการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ที่สามารถจะเก็บเงินจนแซงหน้ายอดการจัดเก็บเงิน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ไปแล้วกว่า 300 ล้านบาท

เปิดรายได้ 5 อุทยาน ทำเงินสูงสุด อันดับ 1 หมู่เกาะสุดฮิต กวาดไปกว่า 500 ล้านบาท

โดยยอดการจัดเก็บเงินของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน มิ.ย.2566 เป็นจำนวนเงิน 208,572,803 บาท โดยสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่าง พ.ศ. 2566 จำนวน 2,660,308 คน และ พ.ศ. 2567 จำนวน 4,548,762 คน เพิ่มขึ้นถึง 1,888,454 คน หรือคิดเป็น 41.5 %

เปิดรายได้ 5 อุทยาน ทำเงินสูงสุด อันดับ 1 หมู่เกาะสุดฮิต กวาดไปกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับเงินอุทยานแห่งชาติซึ่งจัดเก็บได้ จะถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่โซนบริการของอุทยานแห่งชาติ ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติ