'สงกรานต์พระประแดง 2567' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

'สงกรานต์พระประแดง 2567' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

"สงกรานต์พระประแดง 2567" เช็กเส้นทาง ห้ามรถบรรทุกน้ำ ผ่าน 12 เส้นทาง วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 06.00-20.00 น. พร้อมดูข้อปฏิบัติเล่นน้ำสงกรานต์ เล่นสาดน้ำสงกรานต์ จุดจอดรถรองรับประชาชน

"สงกรานต์พระประแดง 2567" เช็กเส้นทาง ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน 12 เส้นทาง วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 06.00-20.00 น. พร้อมดู ข้อปฏิบัติเล่นน้ำสงกรานต์ จุดจอดรถรองรับประชาชน เล่นสาดน้ำสงกรานต์

 

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

 

สถานีตำรวจภูธรพระประแดง สมุทรปราการ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ สงกรานต์พระประแดง วันที่ 21 เมษายน 2567

ด้วยปัจจุบันบนถนนสุขสวัสดิ์มีการก่อสร้างรถไฟรถไฟฟ้าสายสีม่วง ผิวการจราจรแคบลง เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและพักอาศัยอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์เป็นวงกว้าง

ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ออก “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร จังหวัดสมุทรปราการ“ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำทุกชนิดหรืออุปกรณ์บรรทุกน้ำพร้อมคน เพื่อเล่นสาดน้ำ เดินรถหรือจอดรถ และห้ามนำรถที่ติดเครื่องขยายเสียง มาใช้บนทางระหว่าง เวลา 06:00 - 20:00 น. 

 

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

เช็กเส้นทาง สงกรานต์พระประแดง 2567 ห้ามรถบรรทุกน้ำ ผ่าน 12 เส้นทาง

1.ถนนนครเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย) 

2.ถนนศรีเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย) 

3.ถนนเพชรหึงษ์ ถึง แยกทรงธรรม 

4.ถนนทรงธรรม (ตลอดสาย) 

5.ถนนพระราชวีริยาภรณ์ (ตลอดสาย) 

6.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 39 (ตลอดสาย) 

7.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

8.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 70 (ตลอดสาย) 

9.ถนนชอยสุขสวัสดิ์ 74 (ตลอดสาย) 

10.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 76 (ตลอดสาย) 

11.ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 78 (ตลอดสาย) 

12.ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เขตติดต่อ สน.ราษฎร์บูรณะ ถึงเขตติดต่อ สภ.พระสมุทรเจดีย์ และ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งแต่ สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย ถึง ท่าน้ำวัดแหลม

 

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

ข้อห้ามสงกรานต์พระประแดง 2567 วันที่ 21 เมษายน 2567

สงกรานต์พระประแดง 2567 มีมาตรการห้าม ดังนี้

 • ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง(ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
 • ห้ามบริโภคเครื่องดื่มบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ
 • ห้ามขับขี่รถในขณะเมาสุรา
 • ห้ามโป๊เปลือยในพื้นที่สาธารณะ
 • ห้ามบรรทุกโดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่กำหนด
 • ห้ามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือนร้อน
 • งดเล่นแป้ง งดเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด

 

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

 

ข้อควรปฏิบัติสงกรานต์พระประแดง 2567 วันที่ 21 เมษายน 2567

 • เล่นน้ำอย่างสุภาพเหมาะสมตามวัฒนธรรม
 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสมไม่ใส่เสื้อผ้าล่อแหลมขณะเล่นน้ำสงกรานต์ 
 • ควรใช้ขันขนาดเล็กแทนการใช้อุปกรณ์เล่นน้ำที่อันตรายโดยเฉพาะปืนฉีดน้ำ แรงดันสูง
 • ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ


 

จุดจอดรถสงกรานต์พระประแดง 2567 วันที่ 21 เมษายน 2567

จุดจอดรถยนต์ สงกรานต์พระประแดง รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์พระประแดงให้จอดรถบริเวณดังกล่าว เพื่อเดินเท้ามาร่วมกิจกรรมสงกรานต์พระประแดง บริเวณแยกท่าน้ำพระประแดง ต.ตลาด จำนวน 5 จุด ดังนี้

1. พระประแดงอาเขต รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 500 คัน

2. ลานวัดกลาง (ได้เฉพาะรถ จยย.)

3. ลานวัดพญาปราบ (ได้เฉพาะรถ จยย.)

4. ลานวัดทรงธรรม รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 200 คัน

5. ลานจอดรถเสริมสุขลัดโพธ์ (รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 30 คัน)

 

\'สงกรานต์พระประแดง 2567\' ห้ามรถบรรทุกน้ำผ่าน เช็กจุดจอดรถ ข้อห้ามเล่นน้ำ

 

อ้างอิง-ภาพ : สถานีตำรวจภูธรพระประแดง สมุทรปราการ