'สงกรานต์แพร่ 5 วัน' สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นักท่องเที่ยวทะลัก รายได้กว่า 100 ล้านบาท

'สงกรานต์แพร่ 5 วัน' สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นักท่องเที่ยวทะลัก รายได้กว่า 100 ล้านบาท

"สงกรานต์แพร่ 5 วัน" สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นักท่องเที่ยวทะลัก เงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท พลิกโฉมหน้าก้าวสู่เมืองหลัก ดันสงกรานต์เมืองแพร่รับบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานสงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี และ งาน Indigo Blue City ที่จัดขึ้นที่เมืองแพร่ ประสบความสำเร็จเกินคาด นักท่องเที่ยวทะลักจนโรงแรมที่พักไม่เพียงพอรองรับ เงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท คาดเปิดทางอัปเกรดจากเมืองรองสู่เมืองหลัก ปูทางเฟสติวัลเฉลิมฉลองสงกรานต์เมืองแพร่ได้รับการบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในงานเทศกาลประจำปี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ เอกชน พี่น้องชาวแพร่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกคนที่มีส่วนร่วม ทำให้การเฉลิมฉลอง เทศกาลสงกรานต์ จังหวัดแพร่ คืองานเฟสติวัลสงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี ที่อำเภอวังชิ้น, อำเภอลอง และอำเภอเด่นชัย รวมถึงกิจกรรม Indigo Blue City ซึ่งจัดขึ้น 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2567 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ถือเป็นมิติใหม่ของ เมืองแพร่ ที่สามารถจัดงานเทศกาลได้ยิ่งใหญ่ มีนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่เข้าร่วมงานกันคึกคักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ก่อให้เกิดผลดีมากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีดีงามของจังหวัดแพร่ สร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัด ทำให้แบรนด์แพร่แข็งแกร่ง กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้คนในจังหวัด และคาดหวังว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะได้บรรจุเอาการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดแพร่เป็นกิจกรรมประจำปีในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไปทุกๆ ปี

\'สงกรานต์แพร่ 5 วัน\' สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นักท่องเที่ยวทะลัก รายได้กว่า 100 ล้านบาท

รายงานข่าวกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 วัน ของการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์จังหวัดแพร่ โดยกิจกรรม สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี และงาน Indigo Blue City มีคนร่วมกิจกรรมมากกว่า 50,000 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจ ชาวบ้าน ร้าน และตลาด โดยมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท โดยเฉพาะธุรกิจ โรงแรม ซึ่งแม้จะมีห้องพักกว่า 2,000 ห้อง แต่ไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยว