แจ้งปิดท่องเที่ยว น้ำตกนางครวญ ชั่วคราว! เหตุช้างป่าชุกชุมหวั่นทำร้ายนทท.

แจ้งปิดท่องเที่ยว น้ำตกนางครวญ ชั่วคราว! เหตุช้างป่าชุกชุมหวั่นทำร้ายนทท.

ด่วน! 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว 'น้ำตกนางครวญ' ชั่วคราว เหตุ 'ช้างป่า' ออกนอกพื้นที่ หวั่นนักท่องเที่ยวได้รับอันตราย

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park' ระบุว่า

 

 

ตามที่ 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' มีกำหนดช่วงเวลาการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยว 'น้ำตกนางครวญ' ในท้องที่หมู่ 6 บ้านทุ่งนางครวญ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ ในการคุ้มครอง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ นั้น

 

 

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้ว ด้วยสถานการณ์ 'ช้างป่า' ในท้องที่ หมู่ 6 บ้านทุ่งนางครวญ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวญ ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวญเป็นการชั่วคราว เมื่อสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

 

แจ้งปิดท่องเที่ยว น้ำตกนางครวญ ชั่วคราว! เหตุช้างป่าชุกชุมหวั่นทำร้ายนทท.

 

แจ้งปิดท่องเที่ยว น้ำตกนางครวญ ชั่วคราว! เหตุช้างป่าชุกชุมหวั่นทำร้ายนทท.