เตรียมตัว! 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2567

เตรียมตัว! 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2567

ข่าวดี! 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเสาหิน - ถ้ำนกนางแอ่น 1 มี.ค. - 28 เม.ย.67 เช็กที่นี่ขั้นตอนลงทะเบียนจองเที่ยวล่วงหน้า

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ด้วย 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปได้ให้ความสนใจและมีความประสงค์ที่จะเข้ามาศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติด้วยการเดินศึกษาธรรมชาติ บริเวณ 'ถ้ำเสาหิน' ที่มีหินงอก มีความสูง 62.5 เมตร และ 'ถ้ำนกนางแอ่น' ที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี

 

 

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี พิจารณาแล้ว ช่วงเวลาและฤดูกาลมีความเหมาะสมและปลอดภัยที่สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ จึงเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหินและถ้ำนกนางแอ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567 สำหรับให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปได้มาสัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง

 

ซึ่งจะดำเนินการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (Carrying Capacity) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูกำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจอง/ลงทะเบียนการท่องเที่ยว ให้ละเอียดได้ที่เพจ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

 

 

เตรียมตัว! \'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู\' ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2567