'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ

'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ

ข่าวดี! 'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' ประกาศเปิดการท่องเที่ยว-พักค้างแรม จุดกางเต็นท์น้ำตกนางครวญ แล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.66 เป็นต้นไป

'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมอุทยานแห่งชาติลำคลองงู แหล่งท่องเที่ยว จุดกางเต็นท์น้ำตกนางครวญ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

 

ตามประกาศ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2566 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน - ถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวญ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก จึงขอปิดการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ นั้น 

 

'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ

 

 

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู พิจารณาแล้ว การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงขอเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084 913 2381 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

 

'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ

 

'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ

 

'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ

 

'อุทยานแห่งชาติลำคลองงู' เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ