กรมอุทยานฯ เผยสาเหตุ ยกเลิกขายบัตร E-Ticket มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566

กรมอุทยานฯ เผยสาเหตุ ยกเลิกขายบัตร E-Ticket มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงสาเหตุ ยกเลิกขายบัตร E-Ticket เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ เรื่อง อุทยานแห่งชาติฯ ยกเลิกขายบัตร E-Ticket ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ไว้เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป 

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอุทยานแห่งชาติ อีก 96 แห่ง ให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ

 

 

สำหรับการดำเนินการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบ E-ticket ที่ผ่านมา พบข้อจำกัด เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางแห่ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงไม่สามารถรองรับระบบดังกล่าวได้ และการกรอกข้อมูล​ส่วนตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ​ บางส่วนไม่พร้อมในการให้ข้อมูล​ส่วนตัว เนื่องจากการจองผ่านระบบ E-ticker​ ต้องมีการกรอกข้อมูลรายบุคคล​ประกอบการจอง 

 

โดยปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใช้งานระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมต่อไป 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ www.portal.dnp.go.th หรือ โทร 02-561-0777