5 อันดับ นทท.ต่างชาติ เที่ยวไทยสูงสุด หลังให้จีน คาซัคสถาน เที่ยวแบบฟรีวีซ่า

5 อันดับ นทท.ต่างชาติ เที่ยวไทยสูงสุด หลังให้จีน คาซัคสถาน เที่ยวแบบฟรีวีซ่า

เผยสถิติ 5 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม เที่ยวไทยสูงสุด จากข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 17 กันยายน 2566 หลังจากที่ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจาฯ โดย กระทรวงมหาดไทย ประกาศเรื่อง "เที่ยวไทยฟรีวีซ่า"

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถิติ 5 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม เที่ยวไทยสูงสุด จากข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 17 กันยายน 2566 หลังจากที่ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจาฯ โดย กระทรวงมหาดไทย ประกาศเรื่อง "เที่ยวไทยฟรีวีซ่า"

กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 คือ จีน และคาซัคสถาน สามารถเที่ยวไทยแบบ "ฟรีวีซ่า" ในระยะเวลาดังกล่าวได้เลยนั้น

สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม - 17 กันยายน 2566 มีทั้งหมด 19,000,988 คน โดยสถิติ 5 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทยสูงสุด มีดังนี้

  1. มาเลเซีย 3,076,274 คน
  2. จีน 2,341,080 คน
  3. เกาหลีใต้ 1,125,639 คน
  4. อินเดีย 1,097,395 คน
  5. รัสเซีย 961,348 คน 

ปัจจัยที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

- (+) ช่วงวันหยุดต่อเนื่องในตลาดหลัก เช่น มาเลเซีย (Malaysia Day) และญี่ปุ่น (Silver Week)

- (+) การปิดภาคเรียนช่วงฤดูใบไม้ผลิของรัฐ Queensland และ Victoria ของออสเตรเลีย

- (-) การพื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินที่เป็นไปช้ากว่าที่คาดการณ์ ทำให้ราคาบัตรโดยสารยังมีราคาสูง

 

5 อันดับ นทท.ต่างชาติ เที่ยวไทยสูงสุด หลังให้จีน คาซัคสถาน เที่ยวแบบฟรีวีซ่า

สถานการณ์การท่องเที่ยวประจำสัปดาห์ (11-17 กันยายน 2566)

ผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566 ถึงวันที่ 17 ก.ย.2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้ว มากกว่า 19 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวไทยและต่างชาติแล้ว กว่า 1.3 ล้านล้านบาท

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนีย อาเซียน เอเชียตะวันออก และอเมริกา ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสับดาห์ก่อนหน้าที่ร้อยละ 10.50 (WoW) ร้อยละ 7.63 (WoW) ร้อยละ 6.55 (WoW) และร้อยละ 0.73 (WoW) ตามลำดับ

ในขณะที่นักท่องเที่ยว จากเอเชียใต้ ยุโรป และตะวันออกกลาง ปรับตัวลดลงร้อยละ
6.67 (WoW) ร้อยละ 4.91 (WoW) และร้อยละ 2.53 (WoW) ตามลำดับ ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 470,708 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 16,503 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 (WoW) (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 66) 

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้ามากที่สุด ร้อยละ 27.97 (WoW) จากวันหยุดช่วง Silver week ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.56 (Wow) และร้อยละ 6.02 (WoW) ตามลำดับ 

ในขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย และเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.39 (WoW) และร้อยละ 3 (WoW) ตามลำดับ

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัปดาห์ถัดไป จะเริ่มกลับมาพื้นตัวจากการมีวันหยุดต่อเนื่องในตลาดหลัก เช่น มาเลเซีย และญี่ปุ่น คาดว่าในสัปดาห์ถัดไปจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 490,000 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เป็นหลัก ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอาเซียน

สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.2566 พบว่า ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งสัปดาห์ (11-17 ก.ย.2566) มีจำนวนทั้งสิ้น 470,708 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 67,244 คน 

ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 19,000,988 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 795,114 ล้านบาท

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 84,981 คน รองลงมา ได้แก่ จีน (56,799 คน) อินเดีย (30,853 คน) เกาหลีใต้ (25,954 คน) และญี่ปุ่น (23,760 คน)