เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

ปรากฏการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาแหวก ณ สามโคก ปทุมธานี นาน ๆ จะได้เห็นซักครั้ง

สันดอนทรายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการที่สายน้ำพัดพาตะกอนทรายและโคลนมาทับถมกันจนตื้นเขิน ประกอบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (น้ำขึ้น-น้ำลง) ซึ่งช่วงน้ำลดมากที่สุดของปี คือ ประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม หากปีไหนน้ำลดมากและไม่มีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนทางเหนือ ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้ 

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เหตุการณ์นี้มีให้เห็นไม่บ่อย โดยช่วงเวลาที่จะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว อยู่ระหว่างเวลา 15.00 - 18.00 น. แต่ปรากฏการณ์นี้คงจะมีให้เห็นอีกไม่กี่วัน เนื่องจากกำลังเริ่มเข้าฤดูน้ำแล้ว

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

ผู้ที่สนใจเดินมาชมปรากฏการณ์นี้ ต้องขึ้นเรือข้ามฟากจากท่าเรือวัดถั่วทอง โดยมีค่าบริการไป-กลับ คนละ 50 บาท

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี เจ้าพระยาแหวก ณ สามโคม ปทุมธานี

ภาพ ธิติ วรรณมณฑา (Thiti Wannamontha)