'สงกรานต์ 2566' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

'สงกรานต์ 2566' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

ชมภาพบรรยากาศงาน 'สงกรานต์ 2566' ที่ 'สยามสแควร์' วันแรกสุดคึกคัก คนไทย-ชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น ด้านเจ้าหน้าที่ย้ำเข้มกฎ 4 ข้อ

วันนี้ (13 เมษายน 2566) บรรยากาศประชาชนชาวไทยและต่างชาติ ออกมาเล่นน้ำ 'สงกรานต์ 2566' แน่นบริเวณ 'สยามสแควร์' โดยวันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

 

สำหรับการเข้าเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร์นั้นมีกฎกติกาการเข้าร่วมงาน ดังนี้

1. ห้ามแต่งกายโป๊ ไม่สุภาพ ความยาวกางเกง/กระโปรง สั้นเหนือเข่าไม่เกิน 15 เซนติเมตร
2. ไม่เล่นแป้งทุกชนิด
3. ไม่เปลือย
4. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

\'สงกรานต์ 2566\' ที่สยามวันแรกคึกคัก คนไทยและชาวต่างชาติแห่เล่นน้ำแน่น

 

ภาพ ศุกร์ภมร เฮงประภากร​