อช.เขาแหลม ห้ามนทท.พักค้างแรมบริเวณเกาะ แก่ง ริมอ่างเก็บน้ำ ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน

อช.เขาแหลม ห้ามนทท.พักค้างแรมบริเวณเกาะ แก่ง ริมอ่างเก็บน้ำ ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน

"อุทยานแห่งชาติเขาแหลม" ห้ามนักท่องเที่ยวพักค้างแรมบริเวณเกาะแก่งและริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ฝ่าฝืนปรับบ 100,000 บาท จริงหรือ?

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง "อุทยานแห่งชาติเขาแหลม" ห้ามนักท่องเที่ยวพักค้างแรม บริเวณเกาะ แก่ง และริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมาชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

 

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้มีกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยการให้บริการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว และพักค้างแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการแอบยึดถือครอบครองที่ดินในพื้นที่บริเวณเกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และมีการให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าพักแรม ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน หรือวิธีการอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

 

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการควบคุมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปพักค้างแรม บริเวณพื้นที่เกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โดยเฉพาะการใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน เรือ หรือแล้วแต่กรณี สำหรับกรณีการพักค้างแรมในแพพักต่างๆ จะต้องเป็นแพที่ได้ลงทะเบียนสำรวจไว้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ แพพัก แพบริการ ตามกฎหมาย

 

 

หากมีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ฐาน บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 4 (2) และ (3) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์จะต้องระวางโทษตามมาตรา 19 (6) ประกอบมาตรา 44 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ https://portal.dnp.go.th/ หรือโทร 0 - 2561 - 0777