"ศิวลึงค์" พันปี! คนโจรกรรมตายหมด ผู้ว่าฯจ่อย้ายไปโบสถ์พราหมณ์

ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เตรียมตั้งขบวนเคลื่อนศิวลึงค์ศิลาอายุกว่า 1,300 ปี ประดิษฐานยังโบสถ์พราหมณ์ หลังถูกโจรกรรมไปกว่า 40 ปี หมายส่งขายต่างประเทศ แต่ทีมโจรกรรมมีอันเป็นไปทั้งแก๊ง

ที่นครศรีธรรมราช ศิวลึงค์ศิลา อายุกว่า 1,300 ปี องค์นี้ซึ่งถูกอัญเชิญนำมาประดิษฐานไว้ชั่วคราวที่ลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังถูกเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายโดยมีการประกอบพิธีกรรมจากบรรดาสายสกุลพราหมณ์ ที่สืบเชื้อสายอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาแต่โบราณเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานต่อชั่วคราวที่โบสถ์พราหมณ์ ที่ตั้งอยู่ห่างจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปอีก 699 เมตร หลังจากที่ศิวลึงค์ศิลาองค์นี้ได้ถูกอัญเชิญมาจากวัดนารายณ์นิการาม ตำบลเหล อำเภอกะปง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าศิวลึงค์ศิลาองค์นี้มีอายุกว่า 1,300 ปี ประดิษฐานอยู่ที่นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ครั้งพุทธศาสนายังไม่ได้แผ่เข้ามาสู่ภูมิภาคนี้ แต่เมื่อ ประมาณปี 2524 ศิวลึงค์องค์นี้ได้ถูกโจรกรรมไปจากนครศรีธรรมราช โดยคนกลุ่มหนึ่งหมายที่จะส่งขายให้กับต่างชาติ แต่บังเกิดเหตุที่ไม่สามารถส่งขายออกไปได้ ผู้ที่อยู่ในทีมโจรกรรมทั้งหมดมีอันเป็นไปถึงตาย เหลืออยู่คนสุดท้ายที่หวาดผวาหนักต้องนำศิวลึงค์ไปมอบให้วัด จนในที่สุดคณะทำงานที่รวมตัวกันในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปติดตามคืนมาจนเป็นผลสำเร็จใช้เวลากว่า 10 ปี

"ศิวลึงค์" พันปี! คนโจรกรรมตายหมด ผู้ว่าฯจ่อย้ายไปโบสถ์พราหมณ์

 

 

โดยวันพรุ่งนี้จะมีการตั้งขบวนเคลื่อนย้ายโดยคณะพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช อัญเชิญไปประดิษฐานที่โบสถ์พราหมณ์ไปเฉลิมฉลองตามพีกรรมโบราณ แต่เป็นการประดิษฐานชั่วคราว เพื่อที่จะให้ประชาชน และผู้ศรัทธาที่จะศึกษาได้เข้าไปสักการะและศึกษาหาความรู้ รวมทั้งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแห่งใหม่ที่นครศรีธรรมราช

สำหรับศิวลึงค์องค์นี้กรมศิลปากรได้ทำการ สำรวจและขึ้นทะเบียนศิวลึงค์องค์ดังกล่าวเป็นโบราณวัตถุประกาศในราชกิจจานเบกษาเล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 70 ง. วันที่ 28 เมษายน 2557 เลขที่ 19.1 หน้า 19 โดยเบื้องต้นนั้น ศิวลึงคืองค์นี้ถูกโจรกรรมไปจากเทวสถานโบราณที่เรียกว่าโมคลาน หรือเมืองโมคลาน ซึ่งเป็นเทวสถานและชุมชนพราหมณ์ดั้งเดิมของเมืองนครศรีธรรมราช

เมื่อกว่าพันปีก่อน ปัจจุบันอยู่ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เทวสถานเดิมได้กลายเป็นที่ตั้งของวัดโมคลาน ซึ่งบริเวณที่ตั้งนั้นเป็นพื้นที่สันทรายโบราณเป็นที่ตั้งเมืองโบราณยุคเดียวกับอาณาจักรศรีวิชัย ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพล และพราหมณ์ค่อยๆหายไปหลงเหลือเฉพาะโบราณสถานในปัจจุบันเช่นโมคลาน ตุมปัง เขาคา ล้วนแต่เป็นเทวสถานในยุคเดียวกันกับโมคลานมีร่องรอยของพราหมณ์ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนทั้งสิ้น.