ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

สยามคูโบต้า ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' มาสนุกเพลิดเพลินกับนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ Young Smart Farmer ชาวไทย

ฟาร์มเพาะสุข คือธีมของการจัดงาน KUBOTA FARM FEST 2022 ครั้งแรกในไทย โดยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขนทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งอนาคตจากประเทศญี่ปุ่น มาโชว์ศักยภาพแบบจัดเต็ม

 

ใน 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนนวัตกรรมการเกษตร (Agri-Innovation Showcase), โซนคูโบต้า เอ็กซ์โป, โซนตลาดฟาร์มสุข จำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร

พร้อมกิจกรรมมากมาย เวทีสัมมนาจากวิทยากรมากประสบการณ์ มาแบ่งปันความรู้ สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางสวนดอกไม้หลากสีสัน ณ แลนด์มาร์คใหม่ 'คูโบต้าฟาร์ม' อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

  • เทรนด์ของการทำเกษตรยุคใหม่

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming เป็นเทรนด์ของการทำเกษตรยุคใหม่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

"มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร สยามคูโบต้ามุ่งถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต

ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของภัยธรรมชาติ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน นำมาสู่การสร้าง 'คูโบต้าฟาร์ม' ในภูมิภาคอาเซียน

ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ ต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรสมัยใหม่

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

และเนรมิตพื้นที่กว่า 220 ไร่ จัดงาน KUBOTA FARM FEST 2022 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรทั้งปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้ที่สนใจ 

กลุ่มเกษตรกร, Young Smart Farmer, หน่วยงานรัฐและเอกชน, ประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงและค้นหาแรงบันดาลใจทำการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต

เป็นงานเปิดให้ทุกคนเข้าฟรี ร่วมสัมผัสประสบการณ์เยี่ยมชมฟาร์มรูปแบบใหม่ที่สร้างความเพลิดเพลินในธีม ฟาร์มเพาะสุข สถานที่เพาะความสุขให้แก่ทุกคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม

เป็นจุดเชื่อมโยงต่อยอดนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบ Smart Farm Agritourism สร้างประสบการณ์เรียนรู้วิถีเกษตรสมัยใหม่ผนวกกับการใช้โซลูชันในพืชข้าว, พืชไร่, พืชสวน

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ รถปลูกผัก ครบวงจร

ทดลองฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร สัมผัสกับนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งอนาคตที่ส่งตรงจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมจัดแสดงโชว์

เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหลายสาขาทั้งไทยและญี่ปุ่น รวมถึงต้นแบบ Smart Farmer มาแบ่งปันองค์ความรู้ดี ๆ สร้างแรงบันดาลใจ

มีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากกลุ่มเกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน, โครงการชุมชนเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า,โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ

รวมถึงร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 ร้านค้า สวนดอกไม้หลากสีสันกว่า 10 ไร่ ให้ผู้เข้าชมมาถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลิน

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ รถนวดเกี่ยวข้าว ไร้คนขับ

  • ชมการทำการเกษตรแบบใหม่ใน 3 โซน

1)โซนนวัตกรรมการเกษตร' (Agri-Innovation Showcase)

จัดแสดงโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรในบรรยากาศพื้นที่เพาะปลูกจริง อาทิ นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ, จัดแสดงแทรกเตอร์,  รถดำนา, รถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ,

โดรนการเกษตร, เครื่องจักรเพาะปลูกผักครบวงจร ลดแรงงานคน ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยว, เครื่องหยอดเมล็ดผัก, เครื่องปลูกหัวหอม, แพลตฟอร์มช่วยจัดการแปลงเกษตร จัดคิวงาน

เครื่องวัดความหวานของผลไม้, รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทระยะไกล, โรงเลี้ยงไก่อัจฉริยะ Greenhouse,

โรงเรือนปลูกพืชระบบปิด Plant Factory, นวัตกรรมพืชสวน จัดแสดงและสาธิตเครื่องจักรเทคโนโลยี IoT ช่วยจัดการเพาะปลูกพืชสวน ผัก และผลไม้

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ รถดำนา ไร้คนขับ

2)โซนคูโบต้า เอ็กซ์โป (KUBOTA Expo)

จัดแสดงสินค้าและบริการจากสยามคูโบต้าและพันธมิตร มีจุดทดลองขับเครื่องจักรหลายประเภท ไฮไลท์อยู่ที่ 'แทรกเตอร์ EV' (Electric Vehicle) กิจกรรมประกวด รถอีแต๋นสุดรัก ZTPLUS สุดหล่อ สร้างสีสันภายในงาน

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

3)โซนตลาดฟาร์มสุข (Happy Farm Market) จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรจากวิสาหกิจชุมชน สวนดอกไม้หลากสีสัน นานาพันธุ์ ให้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน อาทิ คอสมอส, เวอร์บีน่า, คัตเตอร์, ซีโลเซีย, ทานตะวัน, ปอเทือง

ฟาร์มเพาะสุข จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2565 ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เข้าฟรี!!

ชวนเที่ยวงาน 'ฟาร์มเพาะสุข' KUBOTA FARM FEST 2022 นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.kubotafarmfest.siamkubota.co.th  สอบถามที่ LINE @kubotafarmfest CLICK LINK https://bit.ly/3TAfKJb