'THACCA' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ ซอฟต์พาวเวอร์ 'ด้านกีฬา'

'THACCA' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ ซอฟต์พาวเวอร์ 'ด้านกีฬา'

'THACCA' หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ได้ประกาศรายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 'ด้านกีฬา' ออกมาแล้ว มีใครบ้างมาดูกัน

THACCA (Thailand Creative Culture Agency) คือ หน่วยงานรัฐที่รวบรวมงบประมาณและภารกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไว้ด้วยกัน มีทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้

1. หนังสือ

2. เฟสติวัล (เทศกาล)

3. อาหาร

4. การท่องเที่ยว

5. ดนตรี

6. เกม

7. กีฬา

8. ศิลปะ

9. การออกแบบ

10. ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์

11. แฟชั่น

ก่อนหน้าเปิดเผยรายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ออกมาแล้ว 6 ด้าน คือ อาหาร, ศิลปะ, ภาพยนตร์, ท่องเที่ยว, เกม, หนังสือ

\'THACCA\' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ ซอฟต์พาวเวอร์ \'ด้านกีฬา\'

ล่าสุด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ประกาศรายชื่อ

  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านกีฬา ออกมา ดังนี้

 

 

 

 

1. พิมล ศรีวิกรม์ (ประธาน) - นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

2. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. ธนพล ภักดีภูมิ - ประธานสภามวยโลก มวยไทย

4. จิติณัฐ อัษฎามงคล - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารวันแชมเปียนชิพ

5. ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา - นายกสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย

6. ทนุเกียรติ จันทร์ชุม - รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

7. สมชาย พูลสวัสดิ์ - นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย

8. อรชัย บุญสุขจิตเสรี - ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี

9. ปรีชา ลาลุน (เลขานุการ) - รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพแลพกีฬามวย