ปั้น "โค้ชไอดอล" สร้างแรงบันดาลใจรุ่นใหม่ลดนักดื่มนักสูบ

ปั้น "โค้ชไอดอล" สร้างแรงบันดาลใจรุ่นใหม่ลดนักดื่มนักสูบ

กีฬาไม่เพียงช่วยส่งเสริมสุขภาพกายใจที่แข็งแรง หากยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ สำหรับเยาวชนได้อีกด้วย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพลศึกษา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันผุดโครงการโค้ชกีฬาเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจ รุ่น 2 หวังสานพลัง หวังสานพลังเครือข่าย สร้างโค้ชไอดอล ลดนักดื่มนักสูบหน้าใหม่

รศ.ดร.แล ดิลกวิทยารัตน์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวว่า ขอชื่นชมและให้กำลังใจผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง ครั้งที่ 2 เพราะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาวะในเด็กและเยาวชน โครงการนี้ไม่ได้สอนให้เด็กเล่นกีฬาเป็นอย่างเดียว แต่สร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตทุกมิติทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม สะท้อนว่าผู้ฝึกสอนเป็นผู้เสียสละดูแลเด็ก มีเป้าหมายระดับโครงการ SDN FUTSAL NO-L CUP เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชนจิตอาสา ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน และทุกประเภทกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกีฬาช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง ฝึกความมีระเบียบวินัยระหว่างฝึกซ้อม เป็นส่วนประกอบที่เสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีในอนาคต

สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมพลศึกษา โดย ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานเวลาจัดกิจกรรมออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา สิ่งสำคัญคือ ต้องงดเหล้า บุหรี่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาตลอดจน เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในที่สุด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่กรมพลศึกษา ให้ความสำคัญ และควรต้องร่วมสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี ช่วยเติมเต็มความรู้และเทคนิคการสอนเล่นฟุตซอลให้มากขึ้น ทั้งเรื่องหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่นกีฬาอย่างไรให้ถูกต้องตาม ซึ่งจะทำให้นักกีฬามีความพร้อมและสอนเรื่องจิตวิทยาด้านการกีฬาที่พบว่าสำคัญมาก เนื่องจากโค้ชจะต้องนำไปสื่อสารกับเด็กและเยาวชน ที่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งต้องใช้จิตวิทยาในการพูด พูดให้เด็กเชื่อถือ สานฝันไปสู่เป้าหมายของความเป็นจริงได้

บุญเลิศ เจริญวงศ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา กล่าวว่า โค้ชเยาวชนสำคัญมาก จึงต้องให้ความสำคัญเรื่องเทคนิคมากกว่าแทคติก ถ้านักกีฬาหรือเยาวชนปฏิบัติตัวดีจะทำให้ต่อยอดการพัฒนาจนนำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งโค้ชคือหัวใจสำคัญในการบ่มเพาะขึ้นมา จึงขอฝากถึงนักกีฬาเยาวชนในปัจจุบันว่า โอกาสของเยาวชนมีมากในยุคปัจจุบัน

ดังนั้น การที่เยาวชนจะพัฒนาตนเอง เพื่อไปสู่อาชีพโดยใช้ช่องทางการกีฬาเป็นตัวดำเนินชีวิต สามารถทำได้โดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในกีฬาทุกประเภท เช่น ฟุตซอล ฟุตบอล หรือกีฬาวอลเลย์บอล ที่กำลังได้รับการยอมรับ ก็สามารถที่จะใช้เป็นกีฬาอาชีพได้ในอนาคต

ธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ให้ความสำคัญกับโค้ชผู้ฝึกสอน เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆ ดังนั้น การทำให้เด็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะกีฬาอย่างเดียว แต่ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญระดับแรก หากผู้ที่เป็นโค้ชสามารถสอนทักษะด้านการกีฬาได้อย่างเข้าใจ จะทำให้เด็กและเยาวชนทำตามความฝันได้เมื่อเติบโตขึ้น ถึงแม้ว่าเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพทุกคน แต่จะทำยังไงที่ทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีวินัย มีความมุ่งมั่น และมีน้ำใจ ขณะที่หัวใจของโครงการนี้คือ นักกีฬาเยาวชนควรจะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพที่ดี เนื่องจากเด็กที่อายุไม่เกิน 15-18 ปี สมองและร่างกายกำลังต้องการการเจริญเติบโต แต่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ อบายมุขทุกชนิด มีความเสี่ยงที่จะไปสกัดกั้นทำลายเซลล์สมอง และการใช้ชีวิต

นิสิต สีหาบุตร ผู้ฝึกสอนกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ กรุงเทพฯ กล่าวว่า สมัครเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่ามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดวางรูปแบบ การฝึกซ้อมฟุตซอล การใช้จิตวิทยา โภชนาการ ให้กับเด็กและเยาวชนที่พบปัญหาได้ สำหรับเด็กสมัยนี้ ขบวนการคิดจะค่อนข้างช้า เพราะจะอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ ในความเป็นจริงนักกีฬาจะต้องมีระเบียบวินัยฝึกซ้อมสม่ำเสมอ เคยมีกรณีที่นักกีฬาได้ออกไปสังสรรค์นอกค่าย ถึงเวลาแข่งจะทำให้แรงตก วิ่งไม่ออก พนัน ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึกซ้อมในการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาที่เก่งและดีในอนาคต

ปั้น "โค้ชไอดอล" สร้างแรงบันดาลใจรุ่นใหม่ลดนักดื่มนักสูบ ปั้น "โค้ชไอดอล" สร้างแรงบันดาลใจรุ่นใหม่ลดนักดื่มนักสูบ ปั้น "โค้ชไอดอล" สร้างแรงบันดาลใจรุ่นใหม่ลดนักดื่มนักสูบ ปั้น "โค้ชไอดอล" สร้างแรงบันดาลใจรุ่นใหม่ลดนักดื่มนักสูบ