"ไหว้เจ้าตรุษจีนใช้ธูปกี่ดอก" จำนวนธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบ้าง?

"ไหว้เจ้าตรุษจีนใช้ธูปกี่ดอก" จำนวนธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบ้าง?

"ธูป" เป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่อดีตสู่ปัจจุบัน และตามความเชื่อควันธูปก็เป็นช่องทางในการการสื่อสาร และจำนวนธูปที่ต่างกัน มีความหมายอย่างไรบ้าง?

ไหว้เจ้าตรุษจีนใช้ธูปกี่ดอก” คือคำถามที่ถูกสงสัยในทุกๆปีใน วันตรุษจีน นั่นก็เพราะว่า "ธูป" เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเชื่อและพิธีกรรมสำคัญมากมายๆ เช่นเดียวกับในเทศกาลตรุษจีนที่ใช้ธูปในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นการไหว้เจ้าตามศาลต่างๆ และอยู่ในพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ธูป เป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชามาแต่อดีตสู่ปัจจุบัน การเลือกว่าจะใช้ธูปกี่ดอก ก็จะเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ และตามความเชื่อจำนวนธูปก็ส่งผลถึงการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละประเภท

  • ตรุษจีนใช้ธูปกี่ดอก?

สำหรับ เทศกาลตรุษจีนนั้น จะมีพิธีการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ซึ่งจะใช้ธูปจำนวน 3 ดอก ปีนี้ให้ตั้งโต๊ะไหว้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นทิศที่เทพเจ้าโชคลาภ(ไฉ่สิ่งเอี๊ย)เสด็จมา (เริ่มไหว้คืนวันที่21ม.ค.2566)

ส่วนจำนวนธูปและความหมายอื่นๆ ในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซินแสนัตโตะ เพจหมอดูเที่ยงคืน ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนอธิบายไว้ดังนี้

ธูป 1 ดอก : ไหว้ศพ ไหว้เจ้าที่ ที่เป็นวิญญาณ วิญญาณธรรมดา สัมภเวสี

ธูป 3 ดอก : ไหว้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (พระรัตนตรัย) ไหว้เทพศาลเจ้า

ธูป 4 ดอก : ใช้ในบางพิธีสวดเสริมดวงชะตา โดยแทนธาตุทั้ง 4

ธูป 5 ดอก : ไหว้บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ไหว้ตี่จู่เอี๊ย สำหรับศาลเจ้าจีนคือสำหรับไหว้ทีกง หรือเทพเจ้าฟ้าดิน

ธูป 6 ดอก : ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ และคนที่เกิดวันอาทิตย์

ธูป 7 ดอก : ไหว้พระพรหม ไหว้บูชาพระอาทิตย์

ธูป 8 ดอก : ไหว้บูชาเทพฮินดูชั้นสูง เช่น พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี เป็นต้น หรือไหว้พระราหูคู่กับของ 8 อย่าง

ธูป 9 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการะและบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ รุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ

ธูป 10 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันเสาร์)

ธูป 12 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวง (คนที่เกิดวันพุธกลางคืน) พระโพธิสัตว์กวนอิม

ธูป 16 ดอก จุดกลางแจ้ง พิธีอันเชิญเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาครู

ธูป 36 ดอก ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้บน

 

  • เคล็ดลับจุดธูปให้เฮง

อย่างที่ทราบกันว่า สำหรับจำนวนธูปที่นิยมใช้กันในการไหว้ คือ 3 ดอก 5 ดอก และ 9 ดอก โดยหลักการใช้ธูป เนื่องจากจิตมนุษย์นั้นมีความนิ่งไม่พอ การอธิษฐานจึงมีการใช้ธูป ควันธูปเปรียบเสมือนพลังงานเพื่อให้พรของที่เราขอนั้นมีความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นส่งออกไปถึงสถานที่ศักดิสิทธิ์นั้นๆได้รับรู้

เคล็ดลับใช้ธูปให้เฮง นั้นเวลาขอพรในเรื่องที่สำคัญ ตามวัดจีน ศาลเจ้า ให้ใช้ธูปขนาดใหญ่ในการอธิษฐาน จะช่วยเสริมดวงได้ดีมาก และสำเร็จผลได้เร็วขึ้น