ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

รางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ เป็นรางวัลที่มอบให้นักเขียนและกวี ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม ออกมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพจช่างเขียนพยัญชนะ จะมีการคัดเลือกและประกาศรางวัล ซี-ไลค์ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ให้กับผู้ที่มีใจรักในวรรณกรรม และสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2566 นับเป็นครั้งที่ 9 แล้วที่ กลุ่มนักกีฬาไทยรวมใจสานฝัน Sanfunn และ เพจช่างเขียนพยัญชนะ ได้มอบรางวัลนี้ 

เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนผู้ที่มีความมุ่งมั่นกับการเขียนหนังสืออย่างไม่ย่อท้อ สร้างสรรค์งานเขียน ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความรักและศรัทธาในวิถีทางที่ตัวเองเลือก

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

  • กลุ่มนักกีฬาไทยรวมใจสานฝัน

จุดเริ่มต้นของรางวัล ซี-ไลค์ (SEE-LIKE) มาจาก กลุ่มนักกีฬาไทยรวมใจสานฝัน การรวมตัวของนักกีฬาทีมชาติ อดีตนักนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาอาชีพ

ที่ได้รับโอกาสจากผู้สนับสนุนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อยากคืนสิ่งนี้ให้กับสังคม ซึ่งพวกเขาได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009

และมองเห็นว่า นักเขียนก็ไม่ต่างจากนักกีฬา ที่ต้องการโอกาส และการสนับสนุน จึงต้องการมอบโอกาสให้กับนักเขียน เพื่อให้นักเขียนได้มอบโอกาสเช่นนี้ต่อผู้อื่นต่อไป

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

  • เพจ ช่างเขียนพยัญชนะ

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมใจสานฝัน เป็นความฝันของนักกีฬาที่อยากหยิบยื่นสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม 

เป็นเวทีเปิดกว้างสำหรับนักเขียนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ เรื่องสั้นและบทกวี ที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ไม่จำกัดเนื้อหาและความยาว มีบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผลงานนำเสนอต่อสาธารณะชน

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

แพรพลอย วนัช Cr. เพจช่างเขียนพยัญชนะ

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66 นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง Cr. เพจช่างเขียนพยัญชนะ

วิธีส่งต้นฉบับ ส่งในกล่องข้อความของเพจช่างเขียนพยัญชนะ ภายใน 1 เดือน จะได้รับคำตอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เเผยแพร่ ในช่วงแรก มี 4 ชิ้นต่อเดือน ต่อมา มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ให้การสนับสนุน จึงเพิ่มเป็น 8 ชิ้นต่อเดือน โดยเจ้าของผลงานจะได้รับค่าเรื่อง 1,000 บาท

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

ธารา ศรีอนุรักษ์ Cr. เพจช่างเขียนพยัญชนะ

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

รางวัล ซี-ไลค์ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ เกิดจากการมองเห็นความลำบากของนักเขียน ที่มีความเพียร มุมานะ 

มอบให้คนทำงานมานาน ที่มีความตั้งใจ หรือคนรุ่นใหม่ มีอนาคต มองเห็นทิศทาง จะคัดเลือกนักเขียน-กวี 5 คนต่อปี มอบทุนสนับสนุนน คนละ 50,000 บาท

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

เงาศิลป์ คงแก้ว Cr. เพจช่างเขียนพยัญชนะ

อนึ่ง รางวัล ซี-ไลค์ (SEE-LIKE) การตั้งชื่อเพจช่างเขียนพยัญชนะ และดูแลเพจ Sanfunn คือ นักเขียน-กวี สุวิชานนท์ รัตนภิมล นามปากกา หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง, คำ พอวา นั่นเอง

ส่วน เรื่องสั้นและบทกวี ที่เผยแพร่ในเพจช่างเขียนพยัญชนะ มีนักเขียน-กวี ดิเรก นนทชิต เป็นบรรณาธิการคัดสรร

ประกาศรางวัล ‘ซี-ไลค์’ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ประจำปี 66

รายชื่อนักเขียน-กวีที่ได้รับรางวัล ซี-ไลค์ (SEE-LIKE) มองเห็นแล้วชอบ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ได้แก่

1. แพรพลอย วนัช

2. นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

3. ธารา ศรีอนุรักษ์

4. สมศักดิ์ สุริยมณฑล (โถ่เรบอ)

5. เงาศิลป์ คงแก้ว

....................................................................

อ้างอิง : เพจช่างเขียนพยัญชนะ, พินิจ นิลรัตน์