สิ้น "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง สิริอายุ 88 ปี

สิ้น "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง สิริอายุ 88 ปี

วงการดนตรีไทยเศร้า! สิ้น "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง สิริอายุ 88 ปี พิธีรดน้ำศพเวลา 17.30 น.วันนี้

นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการดนตรีไทย กับการจากไปของ "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2555 (12 กันยายน 2477 - 22 พฤศจิกายน 2565) สิริอายุ 88 ปี

 

 

พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ อายุ 88 ปี คือครูดนตรีไทยผู้สืบทอดดนตรีไทยโดยสายเลือดจาก "ครูบาง หลวงสุนทร" ผู้เป็นบิดา ทางระนาดเอก และปี่ใน จากนั้นได้เริ่มเรียนดนตรีไทยกับคุณตาถม เจริญผล และยังได้เรียนดนตรีไทย เป็นศิษย์สายตรงกับครูดนตรีไทยหลายท่าน เช่น ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

 

พันโทเสนาะ คือครูผู้เชี่ยวชาญในวิชาดนตรีไทยทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ และการประพันธ์เพลง มีความแตกฉานในศาสตร์แห่งดนตรีไทยอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถสูงในการบรรเลงระนาดเอกอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก

 

โดยได้สร้างผลงานการบรรเลงไว้หลายรูปแบบ อาทิ การประชันวงในโอกาสต่างๆ การบันทึกเสียงเพลงเดี่ยวระนาดเอก ที่บันทึกโดยนายเดวิด มอร์ตัน ในปี พ.ศ. 2510 ชุดเพลงดีที่บ้านบาตร และยังมีผลงานการเข้าร่วมวงดนตรีสากลและวงดนตรีลูกทุ่งอีกด้วย อีกทั้งยังได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

 

 

ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่กับการบันทึกบทเพลง ทั้งบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเอง ประมาณ 40 เพลง และบทเพลงที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูต่างๆประมาณ 500 เพลง เป็นโน้ตสากล เพื่อมอบให้เป็นสมบัติของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และฝากไว้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป

 

สำหรับ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ตั้งศพ ณ วัดบางเพ็งใต้ (บำเพ็ญใต้) ศาลา 1 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 17.30 น. และเวลา 19.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม