‘ซีไรต์’ กวีนิพนธ์ ปี 65 ประกาศ เข้ารอบ Short List 7 เล่ม

‘ซีไรต์’ กวีนิพนธ์ ปี 65 ประกาศ เข้ารอบ Short List 7 เล่ม

ประกาศผล การคัดเลือกวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2565 ประเภทกวีนิพนธ์ เข้ารอบ Short List 7 เล่ม

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ได้เปิดรับผลงานวรรณกรรมประเภท กวีนิพนธ์ ประจำปี 2565

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานกวีนิพนธ์เข้ามาประกวดจำนวน 75 เล่ม

 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ได้มีการประกาศผล การคัดเลือก เข้ารอบ (Long List) จำนวน 16 เล่ม

ล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้มีการประกาศผล การคัดเลือก เข้ารอบ (Short List) จำนวน 7 เล่ม

‘ซีไรต์’ กวีนิพนธ์ ปี 65 ประกาศ เข้ารอบ Short List 7 เล่ม

  • เรียงตามลำดับตามตัวอักษรดังนี้

1) จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ จัดพิมพ์

2) ดวงตากวี รินศรัทธา กาญจนวดี สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต

3) นาฏกรรมจำนรรจ์ ศิวกานท์ ปทุมสูติ ผจญภัยสำนักพิมพ์

4) ประเทศในเขาวงกต และบริบทอื่น ๆ ศิริวร แก้วกาญจน์ ผจญภัยสำนักพิมพ์

5) เมื่อพระอาทิตย์หลับ ฉันก่อไฟปลุกพระจันทร์ ภิรเดช แก้วมงคล กากะเยียสำนักพิมพ์

6) สองฝั่งแม่น้ำเก่า ลองจ้องรวี สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่

7) สะพรั่งบานในสถานการณ์ไม่ปกติ รังสิมันต์ จุลหริก สำนักกวีน้อยเมืองนคร จัดพิมพ์

‘ซีไรต์’ กวีนิพนธ์ ปี 65 ประกาศ เข้ารอบ Short List 7 เล่ม

  • รายนามคณะกรรมการรอบคัดเลือก (Short List)

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก ประธานกรรมการคัดเลือก

2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง กรรมการคัดเลือก

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ภักดีบุรุษ กรรมการคัดเลือก

4) นายสมปอง ดวงไสว กรรมการคัดเลือก

5) ดร.สัจภูมิ ละออ กรรมการคัดเลือก

6) ดร.อัสนี พูลรักษ์ กรรมการคัดเลือก

7) นายเกริกศิษฎ์ พละมาตร์ กรรมการคัดเลือก

โดยทั้ง 7 เล่มนี้จะเข้าสู่รอบตัดสินต่อไป