“L’Oréal for the Future” พันธกิจความงามที่ดีต่อโลก

“L’Oréal for the Future” พันธกิจความงามที่ดีต่อโลก

ลอรีอัล กรุ๊ป ต้องการพลิกโฉมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงยกระดับพันธกิจไปอีกขั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “L’Oréal for the Future”

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยใหญ่ที่ทำให้บริษัทหลายๆ แห่งเริ่มหันมาใช้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แน่นอนว่า ลอรีอัล ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ไม่แพ้บริษัทใด นำมาซึ่งภารกิจพลิกโฉมครั้งใหญ่ 

ยกระดับพันธกิจไปอีกขั้น

ลอรีอัล ได้ยกระดับพันธกิจไปอีกขั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “L’Oréal for the Future” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของบริษัทที่มีต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และความรับผิดชอบเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่

โดยวางเป้าหมายใหม่ในปี 2030 ที่สามารถวัดผลกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามหลักการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Science Based Targets initiative) พร้อมยกระดับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกสามจุด ได้แก่

  1. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 
  3. การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 

“L’Oréal for the Future” พันธกิจความงามที่ดีต่อโลก

ลอรีอัล ไม่เพียงมุ่งลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงเท่านั้น แต่ยังต้องการลดผลกระทบของกิจกรรมทั้งหมดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์และผู้บริโภคของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจนั้นคำนึงถึงโลกที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด และเป็นธรรมต่อชุมชนที่บริษัทฯ ทำงานด้วย

เป้าหมายที่กำหนดช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นได้ และยังครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดจำหน่าย ตลอดจนกระบวนการผลิตและการเสาะหาวัตถุดิบ 

“L’Oréal for the Future” พันธกิจความงามที่ดีต่อโลก

เคารพบริบทต่างๆ ของโลกใบนี้

บรรดานักวิทยาศาสตร์มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การก้าวข้ามหรือไม่เคารพ “บริบทต่างๆ ของโลกใบนี้” จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่ปลอดภัยของมวลมนุษย์ พันธกิจของบริษัทจึงเป็นการดำเนินงานภายใต้ขีดจำกัดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวให้เข้ากับโลกตามหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กำหนดโปรแกรมการพลิกโฉมใหม่ในรูปแบบการดำเนินการภายในด้วยการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดผลพวงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้ำ สภาพอากาศ และทรัพยากรต่างๆ อันเนื่องมาจากกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท พันธกิจนี้ถือเป็นการพลิกโฉมบริษัท เพื่อเคารพบริบทต่างๆ ของโลกใบนี้อย่างแท้จริง

“L’Oréal for the Future” พันธกิจความงามที่ดีต่อโลก

เพิ่มศักยภาพให้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การนำลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้บริโภคเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมดังกล่าวร่วมกัน ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ลอรีอัล จึงตั้งเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงในประเด็นดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าการเปิดทางให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองถือเป็นสิ่งที่สำคัญ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบริษัทจึงได้เปิดตัวเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากแบรนด์ในเครืออย่าง การ์นิเย่ ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไป เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

“L’Oréal for the Future” พันธกิจความงามที่ดีต่อโลก

แก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก

ที่ผ่านมาสตรีเพศเผชิญกับความไม่สมดุลจากวิกฤติทางสังคมโลกมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจากการตกงาน การสูญเสียรายได้ การเผชิญกับเหตุรุนแรงในประเทศ หรือแม้แต่ความรุนแรงทางเพศ ทาง ลอรีอัล มีความมุ่งมั่นตั้งใจสนับสนุนสิทธิสตรีมาโดยตลอด จึงกำหนดพันธกิจขึ้นใหม่เพื่อช่วยเหลือสตรีโดยเฉพาะ โดยบริษัทได้จัดตั้งกองทุนการกุศลมูลค่า 50 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและองค์กรการกุศลในท้องถิ่นที่มุ่งกำจัดความยากจน หรือช่วยเหลือผู้หญิงในแง่มุมด้านสังคมและหน้าที่การงาน พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ลี้ภัยหญิงและหญิงทุพพลภาพ รวมถึงป้องกันและช่วยเหลือเหยื่อจากความรุนแรง

การแก้ปัญหาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นวาระเร่งด่วน ลอรีอัล ได้ทุ่มงบ 100 ล้านยูโร เพื่อจัดตั้งกองทุนที่มีชื่อว่า L’Oréal Fund for Nature Regeneration เพื่อรับมือกับผลกระทบและบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมขนาด 1 ล้านเอเคอร์ รวมถึงดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 15-20 ล้านตัน และส่งเสริมการสร้างงานใหม่อีกหลายร้อยตำแหน่งภายในปี 2030

โดยงบในส่วนนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 50 ล้านยูโรแรกจะใช้ไปเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำและผืนป่า และอีก 50 ล้านยูโร จะมอบให้กับโครงการสนับสนุนด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันและโมเดลธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรีไซเคิลและการบริหารจัดการ ขยะพลาสติก

“L’Oréal for the Future” พันธกิจความงามที่ดีต่อโลก

การทำงานโครงการเพื่อความยั่งยืน “L’Oréal for the Future” ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ครอบคลุมทุกๆ แบรนด์ในเครือ ลอรีอัล จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ความงามที่ดีต่อโลก ในประเทศไทย ลอรีอัลมีทั้งหมด 15 แบรนด์หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ลอรีอัล ปารีส, การ์นิเย่, เมย์เบลลีน นิวยอร์ก, ลังโคม, ไบโอเธิร์ม, จิออร์จิโอ อาร์มานี, คีลส์, ชู อูเอมูระ, อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์, อิท คอสเมติกส์, ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล, เคเรสตาส, ลา โรช-โพเซย์, วิชี่ และเซราวี