อีสานเลิฟเวอร์เตรียมปักหมุดความสะออน ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567’

อีสานเลิฟเวอร์เตรียมปักหมุดความสะออน ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567’

เตรียมตัวเปิดประสบการณ์ความม่วนชื่น - ความสะออนครั้งใหม่กับ ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567’ หรือ Isan Creative Festival 2024 ปีนี้มาในธีม ‘สะออนเด้ Proud of Isan ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต’

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ หรือ Isan Creative Festival เป็นเทศกาลที่ริเริ่มจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ผสานความร่วมมือจากผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ทำหน้าที่เป็น ‘แพลตฟอร์มกลาง’ ในการส่งเสริม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของ ภาคอีสาน ได้แก่

  1. อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment Industry)  
  2. อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy Industry)
  3. อุตสาหกรรมจักสาน-งานฝีมือ(Craft & Design Industry)

นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์โดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลให้ธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2564

 

ธีมประจำเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567

อีสานเลิฟเวอร์เตรียมปักหมุดความสะออน ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567’ ‘สะออนเด้’  Proud of Isan ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต

สำหรับการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ในปีนี้ หรือ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม ‘สะออนเด้’  Proud of Isan ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต ชวนทุกคนกลับมาหาคำตอบในความเป็นอีสานที่ทุกคนต้อง ‘สะออน’ หรือ ‘ภาคภูมิใจ’ ทั้งทรัพย์ที่อยู่ในดิน สินในน้ำ หรือแม้กระทั่งความเป็นดีเอ็นเอของลูกอีสาน

ที่จะได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นงานดีไซน์ งานศิลปะ งานคราฟต์อาหารอีสานฟิวชัน และความบันเทิงม่วน ๆ หลากหลายแขนง

ช่วยยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจของนักสร้างสรรค์อีสานและคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อม ๆ กัน

Isan Creative Festival 2024 สะออนเด้ ใน 3 มิติ 

อีสานเลิฟเวอร์เตรียมปักหมุดความสะออน ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567’ อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment Industry)

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024) นำเสนอความเป็น ‘สะออนเด้’ หรือความภาคภูมิใจของอีสาน ใน 3 มิติ ได้แก่

  1. สะออนของ ‘ดี’ อีสาน (Isan Assets) ตีแผ่ต้นทุนความพรั่งพร้อมของทรัพยากรความสร้างสรรค์ในภูมิภาคอีสาน ที่มาจากกลุ่มคนสร้างสรรค์ ธุรกิจสร้างสรรค์ และย่านสร้างสรรค์ในพื้นที่เทศกาลฯ
  2. สะออน ‘ทดลองเรียนรู้’ (Isan Experiment) การเปิดพื้นที่ทดลองเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนอีสาน โดยหยิบเอกลักษณ์ความโดดเด่นในท้องถิ่นมาค้นหาแนวทางที่แตกต่าง นำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
  3. สะออนสรรสร้าง ‘โอกาส’ (Isan Opportunity) สร้างโอกาสและแรงกระเพื่อมให้เกิดการผนึกกำลังความร่วมมือ (Collaboration) เพื่อต่อยอดพร้อมเชื่อมโยงสู่ภาคธุรกิจ และการเปิดตลาด D-Kak Market

ความภาคภูมิใจใน 3 มิติดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน 5 กิจกรรมหลัก คือ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ (Showcase & Exhibition) เสวนาและเวิร์กช็อป (Talk & Workshop) อีเวนต์และโปรแกรมบันเทิง (Event & Entertainment) ตลาดสร้างสรรค์ (D-Kak Market) และ การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Project)

ช่วงเวลา – สถานที่ จัดเทศกาลฯ

อีสานเลิฟเวอร์เตรียมปักหมุดความสะออน ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567’

เตรียมตัวม่วนเตรียมรับประสบการณ์สุดครีเอตที่ชาวอีสาน ‘So Proud’ ไปกับงาน เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024) หรือ ISANCF2024 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

  • ย่านกังสดาล ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ย่านศรีจันทร์ โรงแรมแรม Ad Lib ขอนแก่น
  • Columbo Creative Community