เชิญชม ‘โขน’ ผ่านองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยในงาน Miscellany of Khon เกร็ดโขน

เชิญชม ‘โขน’ ผ่านองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยในงาน Miscellany of Khon เกร็ดโขน

เชิญชวนคนรุ่นใหม่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ‘โขน’ รับองค์ความรู้การแสดงโขนผ่านงานศิลปะร่วมสมัย ในงาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) ณ สโลว์คอมโบ กรุงเทพฯ 29 ก.พ. – 1 มี.ค.2567

KEY

POINTS

  • เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงาน Miscellany of Khon หรือ เกร็ดโขน ณ สโลว์คอมโบ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
  • Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) เป็นนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยเกี่ยวกับ โขน เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สามารถรับชมการแสดงโขนได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  • นิทรรศการงาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดย แคนนอน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์และกล้อง เพื่อใช้ในการบันทึกการแสดงโขน สำหรับผลิตเป็นภาพยนตร์สารคดีต่อไป

งาน Miscellany of Khon หรือ เกร็ดโขน เป็นการแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาจากรากฐานและองค์ความรู้ชั้นสูงของนาฏศิลป์ไทยจากการบอกเล่าและประสบการณ์ตรงจากบรมครูและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การแสดงโขน อย่างแท้จริง 

โดยการริเริ่มของนาย จิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และออกแบบการแสดงของ ‘โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขน’ ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ ณ เมืองลารอแชล และเมืองลิโมจ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเมืองซานเตียโกเดกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา 

เชิญชม ‘โขน’ ผ่านองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยในงาน Miscellany of Khon เกร็ดโขน งาน Miscellany of Khon หรือ เกร็ดโขน 

การแสดงผลงานประกอบด้วย

  • ภาพยนตร์สารคดี จำนวน 6 ตอน สร้างมาจากงานเขียนบทความวิจัย และการรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขน ที่สะท้อนถึงคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์ 
  • การจัดทำหนังสือเกร็ดโขน การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย 
  • การแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณี และการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันไป 

เพื่อการเผยแพร่สู่กลุ่มคนผู้สนใจ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกแห่งภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของแผ่นดินไทย

เชิญชม ‘โขน’ ผ่านองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยในงาน Miscellany of Khon เกร็ดโขน จิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัย

นิทรรศการงาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

นาย จิตติ ชมพี กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ 

โดยส่งคณะทำงานและศิลปินไปจัดการแสดง โขน ณ ประเทศฝรั่งเศสและโคลอมเบียเมื่อปี 2566 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดียิ่ง

เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดแสดงในประเทศไทยมาก่อน เราจึงเห็นควรที่จะนำมาจัดขึ้นภายในประเทศ เพื่อให้ชาวไทยได้มีโอกาสสัมผัสผลงานในระดับสากล 

ทีมงานจึงได้จัดทำโครงการ Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับ การแสดงโขน ในแง่มุมที่แตกต่าง ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงนำเสนอเกร็ดความรู้ที่ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถรับชมการแสดงโขนได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น”

เชิญชม ‘โขน’ ผ่านองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยในงาน Miscellany of Khon เกร็ดโขน งาน Miscellany of Khon หรือ เกร็ดโขน

เชิญชม ‘โขน’ ผ่านองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยในงาน Miscellany of Khon เกร็ดโขน พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์

โครงการ Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ Canon imagePROGRAF PRO-541 และอุปกรณ์กล้อง Canon Cinema EOS R5C เพื่อใช้ในการบันทึกการแสดงโขน สำหรับผลิตเป็นภาพยนตร์สารคดีต่อไป

นาย พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวนการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “โขนคือมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรกที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น 'มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ' เมื่อปี พ.ศ. 2561

นอกจากท่วงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์ โขนยังโด่งดังในเรื่องเครื่องแต่งกายอันประณีตวิจิตร การถ่ายทอดภาพความงดงามเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอิมเมจจิ้งขั้นสูงเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและสมจริง และสามารถแสดงถึงรายละเอียดได้สวยงามเหมือนดังที่ตาเห็น 

แคนนอน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนงาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) และขอขอบคุณผู้จัดงานที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์กล้องซีเนมาไฮบริด EOS R5C และเครื่องพิมพ์หน้ากว้างประสิทธิภาพสูง imagePROGRAF PRO-541 ของแคนนอน เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดกิจกรรมนี้  

การดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีอิมเมจจิ้งจากแคนนอนที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกแขนงทั้งในเชิงธุรกิจ การศึกษา และกิจกรรมสันทนาการอย่างไร้ขีดจำกัด”

เชิญชม ‘โขน’ ผ่านองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยในงาน Miscellany of Khon เกร็ดโขน งาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน)

งาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ณ สโลว์คอมโบ กรุงเทพฯ (ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วย MRT สถานีสามย่าน) ผู้สนใจสามารถจองบัตรเข้าชมงานได้ที่ www.ticketmelon.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป