ร่วมฉลอง 'วันแมวโลก' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม

ร่วมฉลอง 'วันแมวโลก' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม

กรมศิลปากร เชิญผู้สนใจ 'แมวไทย' และทาสแมว เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมว สัตว์เลี้ยงคู่สังคมไทย ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ

เปิด 4 พื้นที่ นิทรรศการเรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” จัดโดย กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับ แมวไทย และ แมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย

“วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” นำเสนอและจัดแสดง หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารโบราณ รูปภาพ ภาพถ่าย แผ่นเสียง บทเพลง และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับ แมว นิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

 

ส่วนที่ 1 : เนื้อหาเกี่ยวกับ 'แมว' 

ร่วมฉลอง \'วันแมวโลก\' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม นิทรรศการส่วนที่ 1 : ประวัติความเป็นมา

เนื้อหาเกี่ยวกับแมวในนิทรรศการส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา นำเสนอประวัติความเป็นมาของ วิฬาร์ หรือ แมว โดยกล่าวถึงแมวในยุคสมัยต่าง ๆ เช่น แมวในอารยธรรมอียิปต์ แมวในอารยธรรมโรมัน แมวยุคกลางในทวีปยุโรป และการนำแมวมาเลี้ยงในประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย

ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับแมว: กล่าวถึงความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับแมว เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ พิธีแห่นางแมว 
 

ร่วมฉลอง \'วันแมวโลก\' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม นิทรรศการส่วนที่ 1 : แมวในราชสำนัก

แมวในราชสำนัก : กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีการนำ 'แมว' เข้ามาในพระราชพิธี และนำเสนอเรื่องราวของ 'แมวทรงเลี้ยง' ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แมวทรงเลี้ยงในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แมวทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

แมวมงคลของไทย : นำเสนอลักษณะของแมวดี 17 ชนิด ที่ปรากฏในสมุดข่อยโบราณ เรื่อง ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม ซึ่งเป็นตำราที่บันทึกลักษณะของแมวไทยพันธุ์โบราณ

ร่วมฉลอง \'วันแมวโลก\' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม แมวมงคลของไทย 

ร่วมฉลอง \'วันแมวโลก\' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม วันสำคัญเกี่ยวกับแมว 

วันสำคัญที่เกี่ยวกับแมว : แนะนำวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแมวทั่วโลก เช่น

  • วันแมวญี่ปุ่น (Neko No Hi)  
  • วันแมววิเชียรมาศ (National Siamese Cat Day)
  • วันกอดแมวสากล (National Hug Your Cat Day)
  • วันลูกแมวแห่งชาติ (National Kitten Day)
  • วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day)
  • วันยกย่องแมวส้ม (Ginger Cat Appreciation Day)
  • วันแมวสากล (International Cat Day)

แมวกับวิถีปัจจุบัน : นำเสนอเรื่องราวการนำแมวมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคน เช่น ดนตรีสำหรับแมว แมวเน็ตไอดอล มาสคอตแมว แมวพรีเซนเตอร์ คาเฟ่แมว เครื่องรางของขลังเกี่ยวกับแมว 

ร่วมฉลอง \'วันแมวโลก\' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม มุมเอกสารโบราณ 

ส่วนที่ 2 มุมเอกสารโบราณ

  • จัดแสดงเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และดนตรีที่เกี่ยวข้องกับแมว

 

ร่วมฉลอง \'วันแมวโลก\' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม มุมนั่งอ่านหนังสือ 

ส่วนที่ 3 มุมนั่งอ่านหนังสือ

  • รวบรวมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแมวมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถหยิบหนังสือมานั่งอ่านได้ตามอัธยาศัย

 

ส่วนที่ 4 มุมเทคโนโลยี

  • จัดแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมแมวในคอมพิวเตอร์ และเพลงที่เกี่ยวข้องกับแมว

ร่วมฉลอง \'วันแมวโลก\' 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย”

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” ได้ที่ห้องวชิรญาณ 2 - 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้- 30 พฤศจิกายน 2566

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

 

ภาพ : กรมศิลปากร