"นางสงกรานต์ 2565" บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ แต่งเป็น นางกิริณีเทวี ความสวยอินเตอร์

"นางสงกรานต์ 2565" บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ แต่งเป็น นางกิริณีเทวี ความสวยอินเตอร์

ทำความรู้จัก "นางสงกรานต์ 2565" บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ แต่งเป็น นางกิริณีเทวี ความสวยอินเตอร์

วันมหาสงกรานต์ 2565 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน นามว่า "นางกิริณีเทวี" ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาบนหลังกุญชร (ช้าง) บันดาลให้เกิดฝน 400ห่า

โดย บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ นางสาวไทย และยังครองมงกุฏ Miss International ของญี่ปุ่น 3 ปีซ้อน และยังเป็นนางเอกช่องวัน31 ได้โพสต์ภาพสวมชุดเป็นนางสงกรานต์ปี 2565 “นางกิริณีเทวี”  นางสงกรานต์ประจำปี 2565 ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต

 

"นางสงกรานต์ 2565" บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ แต่งเป็น นางกิริณีเทวี ความสวยอินเตอร์

ประวัตินางสงกรานต์ทั้ง 7 องค์ 

 

1. นางสงกรานต์ทุงษะเทวี

 

ทุงษะเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คืออุทุมพร (มะเดื่อ) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์ครุฑ

 

2. นางสงกรานต์โคราคะเทวี

 

โคราคะเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์ ทัดดอกปีป มีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ(น้ำมัน) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือพยัคฆ์ (เสือ)

 

3. นางสงกรานต์รากษสเทวี

 

รากษสเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต(เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ (หมู)

 

"นางสงกรานต์ 2565" บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ แต่งเป็น นางกิริณีเทวี ความสวยอินเตอร์

4. นางสงกรานต์มณฑาเทวี

 

มัณฑาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ ทัดดอกจำปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)

 

5. นางสงกรานต์กิริณีเทวี

 

กิริณีเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มีมรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร (ช้าง)

 

6. นางสงกรานต์กิมิทาเทวี

 

กิมิทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์ ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัมเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กล้วยและน้ำอาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)

 

7. นางสงกรานต์มโหทรเทวี

 

มโหทรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือเนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)