เปิดคาถาบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความร่ำรวย

เปิดคาถาบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความร่ำรวย

รู้จัก "ท้าวเวสสุวรรณ" ผู้เป็นเจ้าแห่งอสูรทั้วปวง หลายคนบูชาเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภูตผีและสิ่งอัปมงคล แต่ในอีกทางหนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ เทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนับถือบูชาเพื่อขอพรด้านการเงินด้วย

ไม่ใช่แค่ชาวจีนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพแห่งโชคลาภและการเงิน (ไฉ่ซิงเอี้ย) แต่คนไทยก็มีความเชื่อเรื่องเจ้าแห่งขุมทรัพย์และการเงินอย่าง "ท้าวเวสสุวรรณ" เช่นกัน โดยเป็นคติความเชื่อที่มีต้นกำเนิดจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู และถูกถ่ายทอดมาสู่ศาสนาพุทธด้วย

หลายคนบูชาองค์เวสสุวรรณด้วยเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งอสูรทั้งปวง สามารถป้องกันภูตผี มนต์ดำ และสิ่งอัปมงคลต่างๆ ได้ แต่ในอีกทางหนึ่งก็เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนับถือบูชาเพื่อขอพรด้านการเงินด้วย 

ใครอยากขอพรเรียกทรัพย์ มั่งคั่งร่ำรวย และเสริมดวงการเงินในสไตล์ไทยๆ ชวนมารู้จักตำนานแห่ง "ท้าวเวสสุวรรณ" ให้มากขึ้นพร้อมเปิดคาถาบูชาทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

1. ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร? 

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) ในทางศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า "ท้าวกุเวร" หรือ "กุเปรัน" เป็นเจ้าแห่งอสูร เป็นผู้คุมภูตผีปีศาจ ทรงอิทธิฤทธิ์และมีอานุภาพมาก เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้งสี่ 

ส่วนตำนานในทางพุทธศาสนาเล่าว่า "ท้าวเวสสุวรรณ" ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวยเงินทอง และท่านก็มักทำทานบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้อยู่เป็นประจำ ด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา พระอิศวรจึงให้พรแก่ท่านให้เป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี และเป็นเทพแห่งความร่ำรวย

เปิดคาถาบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความร่ำรวย

2. รูปลักษณ์ "ท้าวเวสสุวรรณ" มีสองลักษณะ

รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ มี 2 ลักษณะ คือ 1.ยักษ์ยืนถือกระบองยาว มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมในสวรรค์ 2.ชายพุงพลุ้ย เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง เจริญในลาภยศ

ในบทสวดอาฏานาฏิยปริตร (พระพุทธมนต์ที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวงได้) ระบุว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายสัตย์จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

ด้านสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439 กล่าวว่า กุเวร-ท้าว เทพแห่งยักษ์ ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ มียักษ์และคุยหกะเป็นบริวาร โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวไวศรวัน (เวสสุวรรณ)

 

3. คาถาบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" สวดตามบทนี้!

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

เปิดคาถาบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความร่ำรวย

4. วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

หากต้องการบูชาเพื่อป้องกันตนเองจากภูตผีร้ายหรือคุณไสยมนต์ดำ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยจุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แล้วภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

5. วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ขอพรเรียกทรัพย์ร่ำรวย

หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบูชาท้าวเวสสุวรรณได้ทุกวันตามสะดวก โดยใช้ธูป 9 ดอก และพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง จากนั้นสวดมนต์บทสมาทานศีล 5, บทบูชาพระรัตนตรัย, บทพาหุงฯ, บทชินบัญชร จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

6. ข้อควรปฏิบัติหากจะเริ่มบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ"

  • ห้ามประพฤติตนไม่ดีต่อผู้อื่น
  • ต้องรักษาศีล 5 ข้อ
  • ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาพุทธ ทั้งทางตรงทางอ้อม
  • ห้ามยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนาพุทธ
  • ไม่ประกอบอาชีพ/กระทำการทุจริต เช่น ฉ้อโกง เอาเปรียบผู้อื่น
  • ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
  • ต้องเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จักให้ทานสม่ำเสมอ