เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง

ปีใหม่ 2565 ถ้าจะไปเสริมดวงบูชา "ท้าวเวสสุวรรณ"ให้อำนวยพร โชคลาภ ควรรู้วิธีการบูชา, คาถาที่ใช้, ข้อห้ามในการบูชา และสถานที่สักการะ

ตามตำนานพุทธศาสนา ท้าวเวสสุวรรณ ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวย มักบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้

ด้วยบุญกุศลที่ทำมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่าน

   

 

อีกตำนานหนึ่งเชื่อว่า ท่านเป็นกษัตริย์กรุงราชคฤห์ นามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน ได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ เป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย

ข่าวที่น่าสนใจ : เปิด "ดวงปี 2565" 12 ราศี จัดครบทั้ง การงาน-การเงิน-สุขภาพ-ความรัก

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง ท้าวเวสสุวรรณ

  • ประวัติและตำนาน

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) ในภาษาพราหมณ์ เรียก ท้าวกุเวร ในพระพุทธศาสนาเรียก ท้าวไพสพ เป็นเจ้าแห่งอสูร ภูตผีปีศาจ ทรงอิทธิฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้งสี่ 

ทิศเหนือ มี ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร, ท้าวไพสพ (มี อสูร, รากษส, ภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร) ทิศใต้ มี พระยม หรือ ท้าววิรุฬหก (มีกุมภัณฑ์ เป็นบริวาร) ทิศตะวันออก มี พระอินทร์ หรือ ท้าวธตรฐ (มี คนธรรพ์ เป็นบริวาร) ทิศตะวันตก มี พระวรุณ หรือ ท้าววิรูปักษ์ (มีนาค, ครุฑ, เทวดา เป็นบริวาร)

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง ท้าวเวสสุวรรณ

ใน อาฏานาฏิยปริตร กล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายสัตย์จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควา

สารานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439 กล่าวว่า กุเวร-ท้าว เทพแห่งยักษ์ ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ มียักษ์และคุยหกะ เป็นบริวาร มีอีกชื่อว่า ท้าวไวศรวัน (เวสสุวรรณ) ในภาษาทมิฬ ระบุ กุเวร ว่า กุเปรัน

ใน รามเกียรติ์ กล่าวว่า เป็นพี่ชายต่างมารดาของ ทศกัณฐ์ มีรูปร่างพิการ มีผิวขาวและเขียว สูง 8000 เมตร มีฟัน 8 ซี่ มีขาสามขา (มักยืนแยงแย ถือไม้กระบองยาวอยู่หว่างขา) มีอาวุธเป็นกระบอง มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาท อาภรณ์มงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม Cr.เพจ วัดสุทัศน์

  • รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ

1) รูปยักษ์ยืนถือกระบองยาว กายสีเขียว มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง มือขวาถือตะบอง มือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้ (เทวดา) ทำผิด มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการ ตั้งแต่แรกตั้งกรมอัยการเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว

เนื่องจากยกกระบัตร (ชื่อเรียกอัยการในอดีต) มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกัน ผู้มีอาชีพสัปเหร่อ หรือประหารชีวิตนักโทษ มักพกพาเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยจากวิญญาณร้าย

2) รูปชายพุงพลุ้ย เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ไม่ขาด เจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ไหลมาไม่ขาดสาย 

ใช้แก้ปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขจัดภูตผีปีศาจ สิ่งอัปมงคล ไม่ให้มารบกวน เพราะภูติผีปีศาจ, ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ นิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้าย คุณไสย์ มนต์ดำ

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง ท้าวเวสสุวรรณ Cr.วัดจุฬามณี

  • การบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยจุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แล้วภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

  • คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบนบานศาลกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน ถ้ามีผ้ายันต์ หรือองค์ลอย

ด้วยการอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ สมาทานศีล 5 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร จุดธูป 9 ดอก พวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง ตั้งนะโม 3 จบ สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง ท้าวเวสสุวรรณ Cr.วัดจุฬามณี

บนเรื่องการงาน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ในนั้นมีรองเท้าพระ1คู่ อาสนสงฆ์1ผืน พระพุทธรูป1องค์ เข็มกับด้าย1ชุด

บนเรื่องการเงิน ให้ถวายสังฆทาน 1ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9นิ้ว

บนเรื่องความรักครอบครัว ให้ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ ถือศีลแปดในวันที่เราเกิด และวันพระ

บนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์(7ตำนาน12ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา

บนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

บนเรื่องสอบบรรจุ เข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่ม 1คัน

จากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ไม่เกิน 3 เดือนจะเห็นผล

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง ท้าวเวสสุวรรณ Cr.วัดจุฬามณี

  • สถานที่สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ

1) วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

เดิมชื่อว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172–2190 ท่านท้าวแก้วผลึก (น้อย) ธิดาคนหนึ่งของท่านพลาย นายตลาดบางช้าง มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาด ต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง เป็นผู้สร้างขึ้น 

วัดนี้มีสิ่งที่ผู้คนนิยมมาสักการะ 3 อย่าง 1)สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าอาวาส (หลวงพ่อเนื่อง โกวิท) 2)อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน 3)องค์ท้าวเวสสุวรรณ เปิด 6:00-24:00 น.

https://www.facebook.com/watjulamanee

2) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพ

ท่านเจ้าคุณมงคลราชมุณี (สนธิ์) หรือท่านเจ้าคุณศรี สนธิ์ ศิษย์ผู้สืบทอดตำราสร้างพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ได้รับความกรุณาจากหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ประกอบพิธีสร้างพระเครื่องแจกจ่ายเหล่าทหารก่อนออกรบ

ต่อมาได้ประกอบพิธีสร้างท้าวเวสสุวรรณแจกจ่ายชาวบ้านไว้ป้องกันภูติผี จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา วัดนี้เปิดเวลา 08.30-21.00 น. 

https://www.facebook.com/WatSuthatBangkok

เสริมดวงบูชา“ท้าวเวสสุวรรณ” มีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้าง ท้าวเวสสุวรรณ Cr.วัดจุฬามณี

3) วัดพังม่วง ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี

มีท้าวเวสสุวรรณโณ ใหญ่ที่สุดในสุพรรณ เนื้อทองเหลือง สูง 3.48 ม. น้ำหนัก 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) สร้างโดยพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

มีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภไม่ขาดสาย จุดธูปเสี่ยงทาย เพื่อนำเลขก้านธูปไปเสี่ยงโชค จุดประทัดแก้บน นำเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชค เขย่าเสี่ยงเซียมซี นำเลขไปเสี่ยงโชค 

วัดนี้เปิดเวลา 08.00-18.00 น.https://goo.gl/maps/W7zZbbf7Be7BpVjw9

4) วัดไผ่เงินโชตนาราม ซอยวัดไผ่เงิน บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

วัดนี้เปิดเวลา 08.00-18.00 น.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039083925547

  • ข้อห้ามในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

1. ห้ามประพฤติตนไม่ดี ผิดศีล 5 จะทำให้การบูชาไม่ได้ผล

2. ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนา ทั้งทางตรงทางอ้อม หรือยุยงให้สิ้ศรัทธาต่อศาสนา

3. ไม่ประกอบอาชีพ ไม่มีความสุจริต ฉ้อโกง เอาเปรียบผู้อื่น

4. ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ  รู้จักให้ทาน