ตรวจผล สลาก ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตรวจผล สลาก ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตรวจผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 22 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 38 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 16 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 4 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 28 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1     รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3          RT 6391712

รางวัลที่ 1     รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3          บ9  6391712

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4          พ7  6391712

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5          กH  6391712

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6          ฉG  6391712

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุตเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10,000 บาท

6391712

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท

2432136          5834403          7549830


 

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

091          599

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

4386

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

0189930          4606097          6055845          6511225          7523882

7852221          8152057          9296689          9733934          9941882

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท

0722328          1256224          1266957          2193473          2558430

2751687          3420568          4354250          5315815          5365694

5477918          5506482          5898196          6841577          6848121

7015492          7132174          7576798          8555053          9496138

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท

0005481          1264714          2460846          3277573          0088595

1286319          2574788          3335490          0171486          1394825

2622367          3361519          3467234          0224659          1476256

2669206          0241748          1813602          2756975          3689952

0532849          1879069          2830177          3726362          0718676

2069520          2957514          3831474          4174084          4242764

4286902          4315751          4496408          4613734          4679958

4734249          4796600          4960926          5011154          5031881

5047853          5206137          5331265          5383084          5439207

5458236          5515090          5698604          5701476          5750175

5848128          5910396          5963870          5985799          6025001

6197132          6226009          6232802          6376618          6394448

6564561          6575707          6577974          7062481          7257100

7374715          7389520          7528171          7890464          8024034

8047809          8180587          8226351          8277860          8327561

8432019          8480962          8835604          8862664          8895372

9271434          9396791          9710884          9727445          0910351

2163900          3006346          3880310          0953269          2248028

3146976          3909502          0965201          2393010          3177670

3964121          1119642          2434254          3231866          4028713