ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 1 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี" ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี เดือนที่ : 12/2564 ผลการออกรางวัลล่าสุด วันที่ : 16 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 7 C 4588840

อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 601 ณ 2242591

 

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     1,490 อันดับ     อันดับละ 2,000 บาท

0364821          1901489          6035217          6786245          7861270

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง     2,980 อันดับ     อันดับละ 800 บาท

0836472          0969568          2520175          3924327          4329705

5077684          5275791          6498530          8084859          9785044
 

 

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง     4,470 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

1643713          2411599          3165473          3547910          4602346

4775253          5135873          6972455          7016581          7231961

7415068          7613544          7998694          8109070          8145276

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง     586,906 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

1804          5089

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564