ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 3 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี" ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ : 12/2564 ผลการออกรางวัลล่าสุด วันที่ : 16 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 117 K 1662425          งวดที่ 121 L 6723577    

งวดที่ 135 ธ 9551409

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3,807 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

1662425          6723577          9551409

อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 118 ง 4273846          งวดที่ 130 ช 6612464

 

อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     2,540 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท

3024802          5741424

อันดับที่ 4     ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     5,580 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     770 อันดับ     อันดับละ 8,000 บาท

3716819          6249444          7754906          9107919          9168695

อันดับที่ 5     ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     11,160 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     1,540 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

1236617          2556231          3083725          3300900          6291755

6739229          7118514          7623836          8435106          9699544

 

 

เลขท้าย 6 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     22,248 อันดับ     อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138     3,072 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

086532          591086

เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     221,744 อันดับ     อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138     30,668 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

57056          60315

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     2,216,756 อันดับ     อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136     167,272 อันดับ     อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138     139,326 อันดับ     อันดับละ 100 บาท

1868          7810

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564